RUB3.3 (Tuomas)

KOEINFO

Koe

Koepäivät ryhmittäin:
13.3: Pe 13.9.
13.1: Ti 17.9.
13.2: Ke18.9.

  • Koealueeseen kuuluvat kaikki kappaleet 4-kappaletta lukuunottamatta. Jos olet tehnyt ja palauttanut itsenäiset tehtävät, voit kuitenkin tehdä 4-kappaleeseen liittyvän extratehtävän.
  • 6-kappaletta emme ehdi käydä perusteellisesti, joten siitä kokeeseen sisältyy yksi käännöstehtävä. Opiskele siis itsellesi uudet sanat/ilmaisut kappaleesta 6!
  • Muista myös teemasanastot.
  • Kieliopista kaikki opiskellut asiat. Älä unohda loppuosan prepositioita paikanilmauksissa!

Koe on sähköinen: Ota läppäri ja kuulokkeet mukaan.

Kotiaine

Kotiaineen tehtävänannot löydät sivuilta 35 ja 97.
Valitse yksi aihe, josta kirjoitat 50-70-sanaisen kirjoitelman (=enemmänkin lyhyt viesti).
Tehtävät liittyvät teemasanastoihin; käytä niitä mahdollisimman paljon apunasi!

Palautus 30.8.
Mikäli palautat sähköpostiin: tuomas.hartikainen@edu.nivala.fi

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

RUB3

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa ja erilaisten tekstilajien tulkitsemis- ja tuottamistaitoa eri medioita hyödyntäen. Tutustutaan suomenruotsalaisiin ja muihin pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta (LOPS 2016)

Suoritustavat
Aktiivinen tuntityöskentely, kotitehtävät, viikottaiset sanastokokeet.
Yksi kotiaine, jonka palautuspäivä 30.8.
Kurssikoe: sanasto + rakenteet, luetun- ja kuullunymmärtäminen, kirjoitelma.

Itsenäinen työskentely
Itsenäisesti tehdään oppikirjan Text 4: Miriam - en halvfinländare på den svenska pophimlen.
Mikäli palautat kappaleeseen liittyvät tehtävät ennen koepäivää, voit kokeessa suorittaa yhden kappaleeseen liittyvän tehtävän, josta saadut pisteet ovat extrapisteitä.

Alustavat aikataulut ryhmille:
Rub 3.1 2ABC
Rub 3.2 2B
Rub 3.3 2C