Rasti 8

Mikä muoto?

1. Täydennä lauseet alleviivatulla sanalla.

Det finns i den här skogen.
Tässä metsässä on karhuja.

sover just nu.
Karhut nukkuvat juuri nyt.

Nu är det alltså säkert att komma hit, sitta på och ta det lugnt.
Nyt on siis turvallista tulla tänne, istua kannolla ja ottaa rennosti.

Det finns många djur i skogen - , , och .
Metsästä löytyy paljon eläimiä - lintuja, jäniksiä, kettuja ja oravia.

På vintern är här gråa och vita men våra är alltid röda.
Talvella oravat täällä ovat harmaita ja jänikset valkoisia mutta kettumme ovat aina punaisia.

Titta!
! Dem ser man inte så ofta.
Katso! Pesukarhu! Niitä ei näe kovin usein.

har bråttom, kanske har hon ungar någonstans i skogen.
Pesukarhulla on kiire, ehkä sillä on pentuja jossakin päin metsää.

Har du aldrig sett ?
Oletko koskaan nähnyt pöllöä?

Nej, men jag vet att det finns några här. Kanske måste vi komma hit på natten.
En, mutta tiedän että täällä on pöllöjä. Ehkä meidän täytyy tulla tänne yöllä.

Usch, nej! Jag är rädd för mörkret. Men kanske kan vi komma tillbaka på hösten och försöka hitta .
Yh, ei! Minä pelkään pimeää. Mutta ehkä voimme tulla takaisin syksyllä ja yrittää löytää sieniä.

Det låter bra! Jag tycker om att plocka svamp.


+ Suomenna viimeiset kaksi lausetta.2. Miten en-sukuiset sanat taipuvat? Täydennä.

en väska 1
väsk, väsk, väsk

en kille 2
kill, kill, kill

en tjej 3
tjej, tjej, tjej
Roskapostituksen esto
Valitse mikä tahansa numero, joka on suurempi kuin 2.