MU3 Ovet auki musiikille

MU3 Ovet auki musiikille

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen uusia musiikinlajeja, musiikkityylejä ja -kulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Hän tarkastelee eri musiikkikulttuurien käytäntöjen samankaltaisuutta tai erilaisuutta ja oppii ymmärtämään, miten jokainen kulttuuri määrittelee itse oman käsityksensä musiikista. Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Opiskelija kehittää musisointitaitojaan sekä taitojaan hankkia ja käsitellä tietoa. Kurssin voi suorittaa myös projektina.

Musiikkikulttuurit

Kurssin tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden musiikintuntemusta ja musiikillista suvaitsevaisuutta tutustumalla heille vieraisiin musiikinlajeihin ja musiikkikulttuureihin. Vieraita musiikinlajeja ja musiikkikulttuureja voi löytyä omastakin elinympäristöstä: länsimainen (kuten mikään muukaan) musiikkikulttuuri ei ole yhtenäinen kokonaisuus, vaan jakaantuu lukuisiin musiikillisiin alakulttuureihin. Kurssilla voidaan siis käsitellä länsimaistakin musiikkikulttuuria, kunhan laajennetaan käsittelyä opiskelijoiden kokemusmaailman ulkopuolelle. Kaikista musiikinlajeista ja musiikkikulttuureista löytyy opiskelijoille uusia, kiinnostavia näkökulmia.

 • Musiikin lajien ja musiikkikulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja voidaan etsiä tekemällä monenlaisia rinnastuksia saman kulttuuripiirin sisällä tai erilaisten maantieteellisten kulttuurien välillä.
 • Erilaisia musiikin lajeja ja musiikkikulttuureja voidaan lähestyä etsimällä niistä yhdistäviä ja erottavia piirteitä: mikä tekee jostain musiikista tuttua, jostain vierasta?
 • Musiikkikulttuureihin pyritään tutustumaan niiden omassa kontekstissa. Musiikilla on eri kulttuureissa hyvin erilaisia käyttötarkoituksia. Musiikin käyttötarkoitukset voivat määrittää musiikille asetettavia kriteerejä, eivätkä kriteerit ole kaikissa kulttuureissa estettisiä.
 • Esittäjien ja yleisön rooli vaihtelee eri kulttuureissa. Millaisia eroja esiintyjän ja yleisön roolissa löytyy länsimaisissa konserttikäytännöissä, entä muissa kulttuureissa? Miten eroaa jako musiikiin ammattilaisiin ja harrastajiin? Miten musiikki rakentaa yhteisöllisyyttä eri kulttuureissa?
 • Erilaiset musiikin lajit vaativat muusikolta erilaisia ominaisuuksia. Millaisia vaatimuksia esimerkiksi intialainen ja länsimainen taidemusiikki asettavat laulajalle tai soittajalle, entä kuulijalle? Miten tuvalaisen ja irlantilaisen kansanlaulun äänenmuodostus eroavat toisistaan? Millaisia taitoja vaatii jazz-improvisaatio verrattuna konserttimusiikin soittamiseen?

Vieraisiin musiikkikulttuureihin tutustuminen vaatii aikaa. Siksi tälläkin kurssilla on syytä mieluummin keskittyä syvällisesti muutamiin musiikinlajeihin tai kulttuureihinkuin pyrkiä esittelemään suuri määrä erilaisia kulttuureja päällisin puolin. Opiskelijoita voi ohjata ja kannustaa etsimään tietoa itselleen vieraista musiikinlajeista.

Kurssilla soitettava ja laulettava ohjelmisto liittyy kurssin teemoihin. Käytännön musisoinnin kautta voidaan konkreettisesti havaita, että eri musiikin lajit vaativat muusikolta erilaisia ominaisuuksia. Myös musiikin kuuntelemisen yhteydessä voidaan miettiä kuulijan roolia ja niitä ominaisuuksia, joita tietty musiikinlaji kuulijaltaan vaatii.

Kurssin sisältö

Viikko 1.
Eurooppa (kansanlaulut Pohjoismaista, länsimainen konserttimusiikki)

Viikko 2. 
Afrikka (kulttuurien moninaisuus, polyrytmiikka, djembe, sormipiano, ite-soittimet)

Viikko 3. 
Pohjois-Amerikka (intiaanien musiikki, blues, rock, jazz, country, gospel)

Viikko 4.
Etelä-Amerikka (reggae, lattarit, samba, tango, inkamusiikki)

Viikko 5.
Aasia (pentatonisuus, arabit, koto, sitar, bollywood, K-pop, J-pop, C-pop)

Viikko 6. 
Australia, Indonesia ja Oseania (didgeridoo, gamelan, maorit, aboriginaalit)

Esitelmä

Esitysmuoto:

Power point, Google slides, Prezi, tekstidokumentti, Spotify-listat yms.

Sisältö:
Valitsemasi musiikkikulttuuri, maa tai alue

 • alkuun pieni esittely maasta tai kulttuurialueesta
 • miksi kulttuuri kiinnostaa juuri sinua
 • millaisia erityispiirteitä musiikkikulttuurissa vallitsee ja mistä ne johtuvat
 • millaisia soittimia musiikkikulttuurissa käytetään, näytteitä
 • soitto- ja laulutavat
 • onko musiikkitylillä jokin viihdyttävä, uskonnollinen, rituaalinen tai seremoniallinen merkitys
 • miten eri kulttuurit määrittelevät omat kauneusarvonsa
 • onko kulttuuri säilynyt alkuperäisenä/kaupallistunut
 • musiikki taiteena/viihteenä/sosiaalisena toimintana
 • esteettiset periaatteet ja merkitys kulttuurissa
 • musiikkiesimerkkejä
 • suosittuja esiintyjiä
 • mitä uutta itse opit alueesta

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä