KU 2, vanha ops

Kurssi koostuu kolmesta osiosta, joista jokaisesta tulee tehdä tehtäviä noin 10 suorituspistettä vastaava määrä. Jokaisen tehtävän kohdalla on tehtävästä tuleva pistemäärä. Kurssin kokonaispistemäärä tulee olla 30.

OSIO 1: YMPÄRISTÖ

1. KANSANOMAINEN INTERIÖÖRI________________ .

Tehtävän kuvaus

Kansanomaisissa sisustuksissa näkyy sama yksinkertaisuuden ja tarkoituksen-mukaisuuden estetiikka kuin käyttöesineissä. Huonekalut ovat perusmuodoiltaan yksinkertaisia, mutta vaihtelua niihin tuovat peilitykset, profiloinnit ja toisinaan myös maalauskoristelu. Kansanomaisten interiöörien tunnelma on tasapainoinen, kiireetön ja levollinen.

Tehtävä

Maalaa sisäkuva kotiseutumuseon jostakin huoneesta tai vaihtoehtoisesti jokin muu kansanomainen interiööri valokuvaa apuna käyttäen.

Tekotapa

Vesi- tai peitevärimaalaus A3-arkille. Valitse mieluisesi sisänäkymä malliksesi vapaasti rajaamalla. Hahmottele huoneen ääriviivoja ja esineitä ensin lyijykynällä. Tilan kuvaamisessa voit soveltaa yhden tai kahden pakopisteen käyttöä: keskus- tai kulmaperspektiiviä.

Arviointi

Sommittelu, tilan luonteva kuvaaminen, värien käyttö.

Suorituspisteet 6 pist.

2. SISÄTILAN VÄRIT___________________________

Tehtävän kuvaus

Huoneen seinien, katon ja lattian värit vaikuttavat huonetilan kokemiseen. Väreillä voit vaikuttaa siihen, koetaanko huonetila matalana, avarana, pienenä, suurena. Väreillä sanotaan olevan myös psykologista vaikutusta: vihreän sanotaan rauhoittavan (esim. leikkaussalit, sairaalat), punaisen sanotaan toisaalta ärsyttävän, toisaalta aktivoivan toimintaa jne.

Tehtävä

Suunnittele samaan huonetilaan kolme erilaista värisuunnitelmaa, joilla pyrit saamaan aikaan hyvin erilaisia tilavaikutelmia ja/ tai tunneärsytyksiä. Tutustu värien psyykkisiin vaikutuksiin ja väriopilliseen ajatteluun värien merkityksestä tilassa.

Tehtävän toteutus

Piirrä mieleisesi perustila A4- kokoiselle paperille. Kopioi piirros kopiokoneella piirustuspaperille ja väritä tilasuunnitelmasi vesi-/peiteväreillä tai käytä väripapereita. Jos käytät väripapereita, leikkaa yksi kopio palasiksi ja käytä palasia väripapereiden leikkaamiseen. Perustele värivalintasi ja kerro miten koet ne.

Arviointi

Värisuunnitelmien erilaisuus, tunnelmien muutos, työn huolellisuus ja siisteys

Suorituspisteet 4p

3. KIRKKORAKENNUKSEN TAI MUUN JULKISEN RAKENNUKSEN PIENOISMALLI_________________ .

Tehtävän kuvaus

Suomalaisella kirkkorakennustaiteella on jo pitkät perinteet. Vanhimmat puukirkot ovat jo hävinneet, mutta keskiaikaisia kivikirkkoja on jäljellä vielä suuri määrä. Pohjakaavaltaan ristin muotoiset kirkot yleistyivät 1600-luvulta alkaen ja niitä esiintyy monina muunnelmina. 1900-luvun alussa kansallisromanttiset vaikutteet heijastuivat myös kirkkoarkkitehtuuriin. Moderni suomalainen kirkkoarkkitehtuuri on saanut osakseen kansainvälistä huomiota ja tunnustusta. Myös muulla suomalaisella arkkitehtuurilla on ollut sanansa sanottavana arkkitehtuurin historiassa. Valovoimaisina esimerkkeinä voisi mainita kansallisromanttisen ajan arkkitehtikolmikko Gesellius- Lindgren- Saarisen, funktionalistisen tyylin isän Alvar Aallon ja naisarkkitehdeistä mm. Wivi Lönnin.

Tehtävä

Rakentakaa parityönä valokuvaa lähtökohtana käyttäen pahvipienoismalli jostakin olemassa olevasta kirkosta tai muusta julkisesta rakennuksesta.

Tekotapa

Etsikää kortistosta rakennus malliksenne. Rakentakaa puupahvista mallikuvan pohjalta pienoismalli, jonka suurin ulottuvuus on 20-30 cm. Pyrkikää saamaan oikeat mittasuhteet ja värisävyt rakennukseen. Rakennuksen voi maalata peitevärein tai päällystää väripaperilla tai printatuilla pinnanrakenteilla (kysy!). Ne rakennuksen osat, joita kuvassa ei näy, voidaan tehdä päättelyn ja mielikuvituksen avulla.

Arviointi

Muodon hahmottaminen, oikeat mittasuhteet, tekotavan huolellisuus.

Suorituspisteet

2x6 pist; yksittäistyönä tehtynä 10 pist.

4. KYLPYLÄHOTELLI____________________________

Tehtävän kuvaus

Nivalan kaupunki on päättänyt lähteä mukaan kylpylähotellibisnekseen. Pidisjärven rannalta on varattu laajahko alue hotellin rakentamiseen. Hotellirakennuksen suunnittelijan tulee ottaa huomioon seuraavat suunnitteluryhmän toiveet:

  1. hotellin tulee olla korkeudeltaan maisemaan soveltuva

  2. kylpyläosa tulee rajautua Pidisjärveen siten, että myös ulkouinti on mahdollinen

  3. kylpylähotellissa toimii ruokaravintola, joka tarjoilee paikallista luomuruokaa; tulee näkyä ravintolaosuuden julkisivusta

  4. yökerho rajautuu rantaterassiin, johon voidaan kesäaikana laittaa pöydät ja istuimet illanviettoa varten

Tehtävä

Piirrä standardiaksonometrinen kuva kylpylähotellista siten, että toiveet ja tiedot näkyvät.

Tekotapa

A3- kokoinen paperi, jonka alle laitat standardiaksonometrisen ruudukon. Lyhennä poispäin lähtevät mitat puoleen. Luonnostele lyijykynällä, tee puhtaaksi piirros tussilla ja väritä vesiväreillä, vesiliukoisilla puuväreillä tai puuväreillä.

Arviointi

Sommitteluidea, toiveiden huomioon ottaminen, sopivuus ympäristöön

Suorituspisteet 5 p.

5.RYIJYLUONNOS_____________________________

Tehtävän kuvaus

Ryijy on perinteinen suomalainen tekstiilituote, joka aikojen kuluessa on vähitellen muuttunut arkipäiväisestä käyttötekstiilistä kodin viihtyisyyttä lisääväksi, seinällä pidettäväksi taideteokseksi. Alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan, nukka alaspäin pidettävänä vuode- tai rekipeittona ryijyjä tuskin enää tapaa.

Tehtävä

Tutustu perinneryijyihin joko ryijykirjojen tai netin kautta. Valitse perinneryijyistä mieleisesi ja modernisoi se nykypäivän toiveita vastaavaksi. Voit venyttää sitä pitkittäin tai poikittain, voit yksinkertaistaa mallia, voit suurentaa pieniä kuvioita tai pienentää suuria, voit rytmittää kuviot eri tavalla, poistaa kuvioita, lisätä kuvioita, voit vaihtaa värejä jne.

Tekotapa

Lyijykynähahmotelma, peitevärimaalaus tai väriliitutyö (tai sekatekniikka) sopivaksi katsomallesi paperikoolle ja – muodolle. Minimi kuitenkin A3: sta neliö.

Arviointi

Väri-idea, sommittelu, rytmi.

Suorituspisteet 3-5 pist. .

6.YMPÄRISTÖJULISTE_________________________

Tehtävän kuvaus

Viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö, puhdas ilma ja saasteeton luonto ovat ihmiselle tavoittelemisen arvoisia asioita. Monet asiat kuitenkin uhkaavat tällaista ympäristöihannetta niin Suomessa kuin eri puolilla maailmaa. Tällaisia ovat mm. ilkivalta, rikollisuus, sodat, monet suuret teollisuuslaitokset, öljykatastrofit, ihmisen ahneus ja piittaamattomuus luonnonsuojelusta. Jätteiden uusiokäyttö ja kierrätys on tänä päivänä pinnalla, samoin vaatteiden ja muiden tuotteiden tuunaus.

Tehtävä

Suunnittele ja toteuta juliste, jonka tarkoituksena on kiinnittää ihmisten huomiota

jätteiden kierrätykseen ja uusiokäyttöön, vaatteiden ja muiden tuotteiden tuunaukseen.

Tekotapa

Mieti kuva-aihe ja sen sommitteluidea sekä julisteeseen tuleva naseva teksti. Muista, että tehokas juliste perustuu useimmiten yksinkertaiseen ja pelkistettyyn kuva-aiheeseen. Voit toteuttaa julisteesi vapaavalintaista tekniikkaa käyttäen pystyasentoisen A3-arkin kokoisena. Voit piirtää ja värittää julisteen vapaasti valitsemallasi tekniikalla tai valita tekotavaksi kollaasitekniikan. Voit myös ottaa julisteeseen tulevan kuvan itse digikameralla, liittää tekstin kuvaan tietokoneen kuvankäsittelyohjelmassa ja tulostaa julisteen.

Arviointi

Julisteen iskevyys, kuvaidea ja sommittelun toimivuus

Suorituspisteet 5 pist.

7.ASEMAKAAVASUUNNITELMA__________________

Tehtävän kuvaus

Rakentamista ja yhdyskuntasuunnittelua säädellään kaavoituksella. Maakuntakaavassa määritellään teiden, rautateiden, lentokenttien ja voimalaitosten sijainti ja luonnonsuojelualueet, joille ei voi rakentaa. Yleiskaavassa määritellään mm. luonnonsuojelualueet ja kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet.

Asemakaavaan merkitään kortteleiden, katujen ja tonttien sijainnit sekä uudisrakennusten sijainti tontilla, rakennusoikeus ja kerrosmäärä. Siihen merkitään myös virastoille ja liiketoiminnalle varatiut alueet, kävelykadut tai reitit ja puistoalueet.

Tehtävä

Tutustu oman kotisi ja sen ympäristön asemakaavaan. Mieti, mitkä asiat ovat mielestäsi hyvin ja mitkä huonosti kaavassa. Pohdi muutosmahdollisuuksia ja parannuksia kaavaan.

Tehtävän toteutus

Piirrä asemakaavapiirros mittakaavassa 1:200 (2 m = 1 cm) kotisi ja sen ympäristön alueesta. Tee asemakaavaan muutosehdotuksia ja kerro, mitkä asiat ovat kohdallaan. Voit tehdä myös täysin uuden asemakaavan alueelle.

Tekotapa

Kaksi tarpeellisen kokoista paperia, lyijykynäluonnostelu ja lopuksi viimeistelypiirros kapealla tussilla. Tekstit myös tussilla. Tee toiseen paperiin olemassa oleva asemakaava, piirrä siitä tarpeelliset osat läpi toiseen paperiin ja piirrä siihen uudistusehdotuksesi.

Arviointi

Ideointi, asemakaavan toimivuus ja käytännöllisyys, työn siisteys

Suorituspisteet 5 p

OSIO 2: PAIKKA

1. TUOTETUTKIELMA___________________________

Tehtävän kuvaus

Tuotteet, joita käytämme, ovat aina jonkun suunnittelemia. Suunnitteluprosessissa joudutaan pohtimaan tuotteen ominaisuuksia monelta eri taholta: onko tuote ergonominen eli käyttäjäystävällinen, onko sen muotokieli ostajaa miellyttävä, toimiiko se toivotulla tavalla, onko tuote tarpeellinen ja / tai kestävä jne.

Tehtävä

Etsi kotoasi 4 tuotetta, joita arvioit edellä mainittujen kriteerien mukaan.

Tekotapa 1.

Ota kaksi A3- kokoista paperia ( valkoista tai värillistä), taita ne kahtia ja piirrä joka toiselle sivulle sävypiirros valitsemistasi tuotteista. Kirjoita ajatuksiasi tuotteesta edellisten kriteerien mukaan. Voit ottaa mukaan myös esineen historiaan liittyviä asioita ( mistä tuote on tullut sinulle, onko se kenties perintötavara vai ostettu kirpparilta...)

Tekotapa 2.

Maalaa tuotteista mielenkiintoinen asetelma. Voit käyttää maalaamiseen joko vesi- / peitevärejä tai akryylivärejä. Käytä maalauspohjana vesi-/ peitevärityöhön akvarellipaperia ja akryylityöhön maalauspohjaa tai kovalevyä. Akvarellin koko min. A3, muoto voi olla myös pitkulainen vaaka- tai pystysuunnassa. Akryylityöhön löytyy maalauspohja koko 30x30.

Mikäli teet maalauksen, kirjaa tuoteanalyysisi tekstinä, pituus 2 A4- arkkia, teksti esim. arial, koko 12, riviväli 1,5.

Arviointi

Piirustustaito, muodon piirtäminen, tuoteanalyysin monipuolisuus, maalauksessa sommittelu ja värien käyttö.

Suorituspisteet 6p, joista 2 analyysistä ja 4 kuvallisista tuotoksista HUOM! molemmat tulee tehdä!

2.REPPUSUUNNITELMA_________________________

Tehtävän kuvaus

Olet lähdössä Lapin vaellukselle ensi kesänä. Haluat selkääsi repun, joka ei ole liian iso tai raskas, mutta siihen mahtuvat kaikki tarpeelliset tarvekalut reissuasi varten. Aiot vaeltaa viikon ja yöpyä vaellusreitin varrella olevissa laavuissa, autiotuvissa tai teltassa. Mukaasi tarvitset ruokailuun, yöpymiseen, peseytymiseen, terveydenhuoltoon ja itse vaeltamiseen liittyviä esineitä, voipa olla, että tarvitset jotain kalastukseenkin liittyvää, mikä lie mielihalusi. Aiot varautua myös vaihteleviin säihin.

( Vaihtoehtoisesti voit suunnitella interrail-repun Etelä-Eurooppaan suuntautuvalle kuukauden matkalle.)

Tehtävä

Suunnittele vaellusreppu, joka täyttää vaatimuksesi.

Tehtävän toteutus

Kirjoita repulle asettamasi vaatimukset paperille. Suunnittele sitten reppu, joka täyttää kriteerisi. Piirrä A3- kokoiselle paperille joko projektiokuvat

( edestä, sivusta, päältä) tai yksiselitteinen aksonometrinen kuva repusta.

Arvostelu

Repun toimivuus, ideointi, esitystavan selkeys

Suorituspisteet 4p

3. PILKKIPULKKA_______________________________

Tehtävän kuvaus

Eemeli Särkelä istui avaran järven selällä pilkkimässä. Pohjatuuli tuiversi, mutta vaikka miehellä tahtoi tulla kylmä, hän ei malttanut lähteä kotiinsa, himopilkkijä kun oli. Sen sijaan hän alkoi miettiä, miten voisi parantaa oloansa tässä muuten niin mieluisassa puuhassa. Hän päätti suunnitella itselleen pilkkipulkan. Paperilapulle hän kirjoitti rakennettavalle pulkalle seuraavat vaatimukset:

1. Pulkan tulleepi olla kevyt rakenteinen ja sen on voitava rakentaa iliman kalliita erikois työkaluja.

2. Pulkan ei saa upota, vaikka hanki oiski pehmosta.

3. Pulkassa voipi istua pilkkiessä ja se tarjoopi samalla suojan tuulta vasten.

4. Pulkassa tulleepi olla tila evväitten säilytystä varten ja termos pullolle paikka, jossa se ei helposti säry.

5. Pulkassa on oltava erillinen tila saaliin säilytystä ja pilkki vehkeitä varten.

Tehtävä

Suunnittele Eemeli Särkelän vaatimukset täyttävä pilkkipulkka.

Tekotapa

Piirrä pulkka kolmena projektiona (sivulta, edestä ja ylhäältä) tai yksiselitteisenä aksonometrisena kuvana. Lyijykynä, A3-(projektiokuva) tai A4-(aksonometrinen kuva)arkki. - Teippaa arkki suorakulmaisesti pöytään. Käytä piirtäessäsi haka- ja kolmioviivainta. Liitä kuvaan lyhyt seloste tai pulkan rakennetta ja yksityiskohtia selventävä teksti.

Arvostelu

Ideointi, esitystavan selkeys, pulkan tarkoituksenmukaisuus ja muotoilu.

Suorituspisteet 4 pist.

4. ASUSTESUUNNITELMA____________________________

Tehtävän kuvaus

Olet lähdössä matkalle tuttaviesi luokse (mihin?). Tuttavasi ovat ( mitä?) ja asuvat ( missä?). Matkan tarkoitus on ( mikä?). Matkan aikana tuttavasi aikovat käydä kanssasi ( missä? kaksi tai neljä erilaista paikkaa tai tapahtumaa).

Esimerkiksi tarina voisi olla seuraava: Olet lähdössä tuttaviesi luokse Islantiin. Tuttavasi ovat paikallisia yrittäjiä ja toimivat elämysmatkailun parissa. Matkan tarkoituksena on sekä lomailla että tutustua matkailubisnekseen, koska aiot perustaa Suomeen matkailuyrityksen. Matkan aikana odotettavissa on ratsastusvaellus, näyttelyn avajaiset ja siihen liittyvä illanvietto, lokoisaa yhdessäoloa ja kaupalliseen tarjontaan tutustumista eli shoppailua.

Tehtävä

Suunnittele itsellesi puvusto matkalle.

Tehtävän toteutus

Kirjaa tarinasi lyhyesti A4- kokoiselle paperille.

Piirrä puvustosuunnitelmasi kahdelle A3- kokoiselle paperille, yksi asu/ puoli sivua. Käytä apuna muotipiirustusta käsittelevää kirjallisuutta tai tutki netistä, minkälaisia eroja muotikuvan ja normaalin ihmispiirroksen välillä on. Piirrä asut ihmisen päälle, väritä ne joko puuväreillä, vesiväreillä tai vesiliukoisilla puuväreillä.

Arviointi

Ideointi, käyttötarkoitukseen sopivuus, asujen toimivuus, tekninen taito

Suorituspisteet 1p/ asu

5. PORRASSALMEN KARTANOSSA_________________ .

Tehtävän kuvaus

Arkkitehti Selim Lindgrenin piirtämässä Porrassalmen kartanon päärakennuksessa asuu eläkkeellä oleva majuri Albert von Tötterström yhdessä vanhan taloudenhoitajansa Erik Malmqvistin kanssa. Kartanon päärakennusta ympäröi laaja puistomainen piha, jota rajaa tulosuunnassa korkea muuriaita koristeellisine takorautaportteineen, sivustoilla tiheä kuusiaita ja talon takana järven ranta.

On aurinkoinen kesäpäivä. Albert-herran veljenpojan perhe on pitkästä aikaa pistäytynyt käymään kartanossa. Aikuiset juovat salissa kahvia, ja lapset kiertelevät pihapiirissä. Anne-Marie on alakerran vierashuoneessa, jonka ikkunasta avautuu näkymä järvelle. Klaus ihailee työhuoneen seinällä, vaakunan alapuolella riippuvaa asekokoelmaa. Elisabet on juuri eteisessä menossa kartanon avonaisesta pääovesta ulos, mutta Johan on jo ennättänyt veneellä talon takana olevalle järvelle, josta suunnasta hän paraikaa ihailee vanhojen puiden ympäröimää kartanon päärakennusta

Tehtävä

Piirrä näkymä, jonka edellä olevan kuvailun perusteella valitsemasi lapsi – Anne-Marie, Klaus, Elisabet tai Johan – kuvatulla hetkellä näkee silmiensä edessä.

Tekotapa

Sisäkuvat mustavalkoisena lyijy- tai grafiittikynäpiirroksena, ulkokuva vesi- tai peitevärimaalauksena, kaikki työt valkoiselle, vaaka- tai pystyasentoiselle A3-arkille.

Alla on Selim Lindgrenin hyväksytty suunnitelma Porrassalmen kartanon fasadiksi.

Arviointi

Tilan kuvaaminen, tunnelman tavoittaminen, piirustustaito.

Suorituspisteet 6 pist

6.TYÖPAIKKA ________________

Tehtävän kuvaus

Erilaisten ammattien harjoittaminen edellyttää tarkoituksenmukaisten työskentely-ympäristöjen rakentamista. Työpaikan mittasuhteet, rakenteet, kalustus, työvälineet, valaistus, lämpötila ja monet muut seikat vaihtelevat tilanteen ja tehtävän työn vaatimusten mukaan. Myös aika ja tekniikan kehitys vaikuttavat työympäristön, työn luonteen ja työmenetelmien muuttumiseen. Miten tekivät työtään ennen ja miten tekevät nyt esim. lääkäri, suutari, autonkuljettaja, viljelijä, seppä, kirvesmies tai kauppias

Tehtävä

Kuvaa valitsemasi nykyaikaisen tai entisaikaan eläneen ammatin edustajan työpaikkaa.

Tekotapa

Valitse työpaikka, jota haluat kuvata. Hanki kuva-aineistoa kyseisestä työpaikasta lehtikuvista, kortistosta tai itse kuvaamalla paikan päällä. Piirrä ja väritä keräämäsi aineiston pohjalta kuva, joka antaa mielestäsi mahdollisimman oikeanlaisen ja kattavan kuvan kyseiselle työlle tyypillisestä ympäristöstä (Voit yhdistellä kuvaasi aineksia keräämästäsi materiaalista!) Työntekijän mukanaolo kuvassa on suotavaa, muttei välttämätöntä.

Arviointi

Työpaikan tunnelman välittyminen, piirroksen selkeys ja havainnollisuus.

Suorituspisteet 5 pist.

OSIO 3: TILA

1.KANNU TAI KANNELLINEN ASTIA______________
.

Tehtävän kuvaus

Savesta voi muotoilla esineitä monella eri tavalla - sormin muotoamalla, makkara- ja levytekniikalla sekä dreijaamalla. Dreijaus eli savipyörän käyttö on nopein valmistustapa, mutta tekniikan oppiminen vaatii runsaasti harjoittelua. Levy- ja makkaratekniikassa esineen saumakohdat on tehtävä erityisellä huolella, jotta esim. esineen pohja ei poltossa - esineen kutistuessa - irtoaisi. Muistathan, että savi on aina vaivattava huolella ennen työskentelyn aloittamista mahdollisten ilmakuplien poistamiseksi.

Tehtävä

Valmista savesta kannu tai kannellinen astia, jonka käyttötarkoituksen päätät vapaasti.

Tekotapa

Etsi kuvia erilaisista kannuista ja kannellisista astioista netistä tai kuvakortistosta. Luonnostele astia, jonka haluat tehdä.

Tutustu saven käsittelytapoihin esim. netissä tai kysy opettajalta. Käytä muotoamis- makkara- tai levytekniikkaa. Dreijaus on myös mahdollista. Pyri saamaan esine valmiiksi kaksoistunnin aikana. Kuivunutta esinettä voi vielä viimeistellä ennen polttoa esim. hiomapaperilla. Poltetun esineen voit kuvioida tekemällä märkään pintaan esim. ornamentteja tai maalaamalla sitä engobe-väreillä. Raakapolton jälkeen tuote lasitetaan ja poltetaan uudelleen.

Arviointi

Muotoilu, käyttötarkoitukseen sopivuus, koristelu

Suorituspisteet 5 pist.

2. VUORISTOMAISEMA_________________________

Tehtävän kuvaus

Avarissa maisemanäkymissä havaitaan ns. ilmaperspektiivi-ilmiö: värisävyjen vaaleneminen ja sinistyminen sekä ääriviivojen pehmeneminen – sitä voimakkaampana, mitä kauempana katsojasta kohteet sijaitsevat.

Tehtävä

Tee kuva avarasta vuoristo- tai tunturimaisemasta.

Tekotapa

Käytä lähtökohtana lehtikuvaa, kortistosta löytyvää kuvaa tai kuvaa, jonka olet itse ottanut. Voit korostaa kuvassa näkyvää tilavaikutelmaa lisäämällä kontrastia kuvassa olevien tilavyöhykkeiden välillä tai sijoittamalla etualalle jonkin lähellä olevan kohteen – yksinäisen puun, henkilöhahmon, eläimen tms. Kuivapastelli värilliselle noin A3-kokoiselle arkille,

Arviointi

Tilan tuntu, värisävyjen hallinta.

Suorituspisteet 4 pist.

3. KALASTUSMAJA TAI PUUSEE__________________

Tehtävän kuvaus

Suunnittele kesämökille tarkoitettu puusee tai kalastusmaja, joka poikkeaa vakiomalleista vähintään yhdellä tavalla seuraavista: muodoltaan, mittasuhteiltaan, yksityiskohtien muotoilultaan tai väritykseltään. Rakennelmasi voi olla esim. iloinen, herttainen, uljas, luonnonläheinen tms.

Tehtävä

Tee rakennuspiirustukset suunnittelemaasi persoonalliseen rakennukseen.

Tekotapa

Tee muutama karkea luonnospiirros rakennuksesta ennen kuin alat piirtää sitä puhtaaksi kolmena projektiona: suoraan edestä, suoraan sivulta ja suoraan ylhäältä. Piirrä nämä projektiot samassa mittakaavassa ja projektiokuvauksen edellyttämässä järjestyksessä. Kysy tarvittaessa lisäohjeita projektiopiirustuksessa. Pystyasentoinen A3-arkki, lyijykynä, viivoitin ja harppi. Korosta lopuksi puuseen ääriviivoja huopakynällä.

Arviointi

Ideointi, mielikuvitus, projektiokuvauksen hallinta

Suorituspisteet 5 pist.

4.PORTAIKKO_________________________________

Tehtävän kuvaus

Portaikot ovat mielenkiintoisia ja muodoltaan hyvin vaihtelevia tiloja. Palatsien ja museoiden loisteliaat ja monipolviset portaikot muodostavat vastakohdan linnantornien tai näkötornien ahtaille porraskuiluille ja modernien kerrostalojen porraskuiluille. Näyttäviä portaikkoja löytyy usein myös ulkotiloista, esim. puistoista, joissa on suuria korkeuseroja.

Tehtävä

Piirrä kuva monimuotoisesta ja mielenkiintoisesta portaikosta. Sijoita kuvaan myös vähintään yksi ihminen.

Tekotapa

Muistele kokemuksiasi portaikoista ja/tai tutki portaikkoja esittäviä kuvia. Piirrä yhden- kahden tai kolmen pakopisteen perspektiiviä soveltaen. Kuvakulmaksi voit valita normaalin katselukorkeuden, lintu- tai sammakkoperspektiivin tai vaikkapa näkymän suoraan allasi olevaan porraskuiluun. Vapaavalintaisin värein sävytetty piirros A3-arkille.

Arviointi

Ideointi, portaikon mielenkiintoisuus ja perspektiivin hallinta.

Suorituspisteet 6 pist.

5.VILLIN LÄNNEN KYLÄRAITILLA________________

Tehtävän kuvaus

Saavut villin lännen kylään ratsastaen. Näet kyläraitilla monenlaisia rakennuksia, joista silmiinpistävimpiä ovat sheriffin toimisto, hotelli, jossa on alakerrassa saluuna ja lähimpänä kengityssepän paja hevostalleineen. Tien päässä korkeammalla kumpareella on arkisin kouluna toimiva kirkko ja kirkon läheisyydessä on kylän kauppa. Tuloväylällä on kylän nimi, jonka voit keksiä. Kyläraitilla voi olla asukkaita tai eläimiä, vankkureita jne.

Tehtävä

Piirrä 4-5 ruutuinen sarjakuva näkymästä. Käytä piirtämisessä keskusperspektiiviä ja erilaisia kuvakulmia: laaja yleiskuva, yleiskuva, puolilähikuva, lähikuva.

Tekotapa

Käytä viivainta, lyijykynää, tusseja ja vesivärejä. Voit tehdä työstä värillisen tai mustavalkoisen. Jos teet työstä mustavalkoisen, muista erilaisten rasteripintojen käyttömahdollisuudet. Paperi A2- pitkittäin puolitettuna. Käytä ruutujaossa erikokoisia ja – muotoisia ruutuja.

Arvostelu

Kyläraitin mielenkiintoisuus, ideointi, keskusperspektiivin käyttö, tilan havainnollisuus, työn sommittelullinen ja taiteellinen kokonaisuus.

Suorituspisteet 6p

6.PIHAPIIRI_________________________________ .

Tehtävän kuvaus

Suomalaiset kansanrakennukset perustuvat pääasiassa lamasalvostekniikkaan ja havupuun käyttöön. Aluksi rakennukset olivat hirsipintaisia, mutta myöhemmin niitä ruvettiin ulkopuolelta vuoraamaan pysty- tai vaakalaudoituksin. Hirsien päät koteloitiin lahomisen estämiseksi. Pärekatto oli tavallisin kattomuoto, mutta myös lauta-, malka- ja turvekatto olivat yleisesti käytössä. Kokonaan lautarakenteiset talot ovat myöhäisempää perua. - Kansanomaisia rakennuksia leimaa eleetön tyylikkyys ja kauniit mittasuhteet. Koristelu on yleensä niukahkoa.

Tehtävä

Piirrä kansanomaista pihapiiriä esittävä kuva, jossa näkyy vähintään kahta rakennusta sekä muuta pihapiiriin liittyvää: rakennelmia, esineistöä, puustoa tms.

Tekotapa

Mustavalkoinen tai värillinen piirros vapaavalintaisin välinein valkoiselle tai värilliselle n. A3-kokoiselle paperille. Käytä mallina joko kotiseutumuseon pihamaanäkymiä tai kansanomaista pihapiiriä esittävää valokuvaa. - Voit myös sommitella kuvasi Katvalaa esittävän "ilmakuvan" (pyydä moniste) perusteella. Kuvittele itsesi pihamaalle mielivaltaiseen paikkaan katselemaan valitsemaasi suuntaan ja piirrä mitä "näet"!

Arvostelu

Pihapiirin eloisa havainnointi, sommittelu, piirustustaito.

Suorituspisteet

Mustavalkoinen tutkielma 4 pist.

Värillinen työ 5 pist.

6. SILTA___________________________________

Tehtävän kuvaus

Silta on paitsi ylikulkua varten tehty funktionaalinen rakennelma myös esteettinen ympäristöelementti - ajatellaanpa vaikka puron yli johtavaa kivistä kaarisiltaa tai San Fransiscon Golden Gate-riippusiltaa, josta on tullut tuon suurkaupungin symboli.

Tehtävä

Rakentakaa parityönä sillan pienoismalli valitsemastanne materiaalista (esim. pahvi, puutikut, säleet, naru, rautalanka jne).

Tekotapa

Etsikää erilaisten siltojen kuvia esim. kortistosta (rakennukset: sillat). Tutkikaa sillan tukirakenteita ja mittasuhteita. Rakentakaa tämän jälkeen pienoismalli joko olemassa olevasta tai itse suunnittelemastanne sillasta siten että silta on korkeintaan noin käsivarren mittainen ja/tai korkuinen.

Arvostelu

Konstruktiivinen ajattelukyky, sillan tyylikkyys.

Suorituspisteet 6 pist.­ / oppilas

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä