ENA4

Insights 4

4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (ENA4)

 
Aihepiirit
  • Ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt maailmalla ja Suomessa
  • Tasa-arvoon ja ihmisoikeuksiin liittyvät haasteet
  • Kaupallisuus osana elämäämme
  • Ihminen yhteiskunnallisena vaikuttajana

Rakenteet
  • Relatiivipronominit
  • Indefiniittipronominit
  • Vaillinaiset apuverbit
  • Kansallisuussanat