ENA2

Insights 2

2. Ihminen verkostoissa (ENA2)


Aihepiirit
  • Harrastukset ja vapaa-aika
  • Vuorovaikutus verkossa
  • Fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi
  • Elämänhallinta

Rakenteet
  • Sanajärjestys
  • Muodolliset subjektit it ja there
  • Persoonapronominit
  • Passiivi
  • Ajan ja paikan prepositiot