Lukion kurssivalikoima

MONIPUOLINEN KURSSIVALIKOIMA

Nivalan lukiossa on monipuolinen kurssivalikoima. Lukion oppimäärään kuuluu 75 kurssia. Kun pakolliset kurssit otetaan huomioon, omia valintojasi voit tehdä n. 145 kurssin joukosta. Kielissä ja matematiikassa on tarjolla peruskoulun oppimäärän kertaavia kursseja. Lisäksi monissa aineissa on abeille kirjoituksiin valmentavia kursseja. Myös eLukion valikoima on opiskelijoidemme käytössä ilmaiseksi.

 

KIELET

Englannin ja ruotsin kurssin lisäksi lukiollamme on tarjolla ranskan, saksan, venäjän ja ainoana lähiseudun lukioista espanjan kielen opetusta. Lisäksi eLukion kielet japani, kiina ja italia täydentävät upeaa kielivalikoimaamme. Ruotsin kurssien valikoimaan kuuluu mm. pohjoismaisten kulttuurien kurssi, jossa tutustutaan johonkin Pohjoismaahan matkaamalla paikanpäälle.

 

ÄIDINKIELI

Äidinkielessä on tarjolla pakollisten ja syventävien kurssien lisäksi ilmaisutaitoa, luovaa kirjoittamista ja lehtijuttujen tekoa.

 

MATEMATIIKKA

Lukion matematiikan opintoihin saat johdatusta perusopetuksen oppimäärän kertaavan kurssin avulla. Pitkän matematiikan kursseja voit opiskella käytännössä jokaisessa jaksossa. Lyhyessä matematiikassa laajennetaan lisäkurssin avulla opiskelijoiden valmiuksia opiskella fysiikkaa ja tältä osin mahdollistetaan insinööriopinnot AMK-tasolla.

 

REAALIAINEET

Reaaliaineissa on tarjolla paljon valikoimaa valtakunnallisesti yhteisistä lukiokursseista aina abikursseihin asti. Valtakunnallisten kurssien lisäksi koulukohtaisia syventäviä ja soveltavia kursseja on tarjolla suurimassa osassa oppiaineita. Esimerkiksi biologiassa ja kemiassa tarjotaan käytännönläheistä työkurssia.


TAITO- JA TAIDEAINEET

Musiikin valinnaiset kurssit sisältävät pääasiassa käytännön harjoittelua ja ne on mahdollista räätälöidä sinun omiin tarpeisiisi. Musiikista on tarjolla 9 eri kurssia, kuvataiteessa 8 ja liikunnassa jopa 16 kurssia. Kaikissa näissä aineissa voit suorittaa myös lukiodiplomin, josta voi olla hyötyä jatko-opintoihin haettaessa.


HARRASTEAKATEMIA

Nivalan lukion opiskelija voi yhdistää tavoitteellisen liikuntaharrastuksensa osallistumalla harrasteakatemian toimintaan. Lukion aikana opiskelija voi siten saada kaikkiaan viisi liikunnan erikoiskurssia.

 

VAPAAEHTOISTOIMINTA

Lukiolla on laaja yhteistyöverkosto erilaisista vapaaehtoistoimijoista, joiden kanssa voit kerryttää itsellesi vapaaehtoistoiminnankurssin suorituksia haluamallasi tavalla esim. auttamalla erilaisissa tapahtumissa tai vetämällä lasten kerhoa.

 

YRITTÄJYYS

Lukio-opintoihin on mahdollisuus sisällyttää yrittäjyysopintoja. Voit toimia yrittäjyystiimissä tai perustaa oman yrityksen ja pyörittää sitä lukuvuoden ajan.

 

LUKIONIKSIT

Lukioniksit -kurssilla perehdytään lukiossa käytössä oleviin sähköisiin oppimisympäristöihin sekä opinnoissa käytettäviin digisovelluksiin. Kurssiin kuuluu myös tutustuminen toisiin ensimmäisen vuoden opiskelijoihin ryhmäytysleirillä, joka järjestetään yhdessä Nivalan lukion, kaupungin ja seurakunnan nuorisotoimen kanssa.

 

TUTORKURSSI

Tutorkurssiin kuuluu lukioon tulevien opiskelijoiden perehdyttäminen lukiotyöskentelyyn ja henkilökohtainen ohjaaminen kurssivalintojen teossa. He myös esittelevät lukiota peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille ja ohjaavat ainevalintakortin täyttämisessä. Ryhmäytymisleirin suunnittelussa ja toteuttamisessa tutorit ovat vahvasti mukana. Kurssista saa suoritusmerkinnän lisäksi erillisen todistuksen.

 

eLUKIO

Nivalan lukio on osa Pohjois-Pohjanmaan etälukiota. eLukion kurssitarjonnasta on vuosittain reilusti yli 200 kurssia, joita pääsee opiskelemaan etäyhteyksien avulla. Osa kursseista järjestetään useampaan kertaan lukuvuoden aikana. eLukion kurssit ovat lukiolaisillemme ilmaisia.