SAB34

Kurssin sisältö ja kurssivaatimukset

Kurssikirjana on Magazin.de 4.

Aihepiirejä kurssilla:
- saksalainen arki ja elämä
- saksalaisuus Saksan rajojen ulkopuolella
- Suomen luonto, juhlat, ruuat ja suomalaiset
- Suomen tarkastelu ulkomaalaisen silmin

Kielioppia:
- substantiivien ja persoonapronominien datiivi (=kenelle, mille)
- perfekti
- substantiivien kaikki sijamuodot sekä akkusatiivi- ja datiiviprepositiot
- adjektiivien vertailu
- pää- ja sivulauseen sanajärjestys

Kurssivaatimukset:

-aktiivinen osallistuminen ja läksyjen tekeminen
- 4 sanakoetta. Sanakokeiden vaikutus kurssiarvosanaan on merkittävä.
- pieniä kirjallisia ja virtuaalisia tehtäviä.