wRUB4

Kurssin sisältö ja kurssivaatimukset

Elämän arvoja (wRUB 4)

Kurssikirjat:
Galleri 4, Galleri Grammatik

Aihepiirit:
elämän arvot, ihmissuhteet, eri sukupolvet ja sukupuolet.


Grammatik:
- verbien aikamuotojen kertaaminen
- apuverbit
- infinitiivi
- käskymuoto
- vahvoja ja epäsäännöllisiä verbejä
- konditionaali
- adverbit


Grammatik- päivä maanantaisin
Sanakokeet pääsääntöisesti tiistaisin

Kurssivaatimukset:

- kotiaine. Palautus 17.3.2017
- 4 sanakoetta.
SANAKOKEET KAPPALEISTA 1, 2, tema 2 TAI 3 (OMAN VALINNAN MUKAAN) JA KPL 4
Jos saat jokaisesta kiitettävän, arvosanasi nousee yhdellä.
- kappale 3 itsenäisenä. Osa tehtävistä pakollisia, osa vapaaehtoisia (vapaaehtoisilla voi "kerätä lisäpisteitä").
- aktiivinen tuntityöskentely, viittaaminen, suullisten tehtävien tekeminen, läksyjen tekeminen ja muiden annettavien tehtävien tekeminen
- siirrytään yo- kuunteluihinKieliopin tiivistelmä

1) Apuverbit (s. 127-128)

- bör, får, kan, måste, ska, vill yleisimmät
- harvinaisempia: lär (kuuluu), torde (lienee)
- PERUSmuoto pääverbistä apuverbin kanssa:
Vi vill känna och uppleva enorma känslor.
- kaikilla apuverbeillä ei ole kaikkia aikamuotoja, muodostus:
Du borde ha varit lycklig.

2) Infinitiivi (s. 132-133)

- perusmuodon eli infinitiivin eteen tulee yleensä sana ATT
Det är viktigt att uppskatta livets små glädjeämnen.
- ATT- sanaa ei tule:
a) apuverbin kanssa: Jag vill tro på livet.
b) apuverbin kaltaisen verbin kanssa: Hon behöver inte be fem gånger ??om dagen.
c) objekti+infinitiivirakenne: Vi såg henne hoppa fallskärm.
- infinitiivi subjektina: Att vara lycklig är viktigt.
- infinitiivirakenteet, mm. genom att utveckla = kehittämällä

3) Käskymuoto = imperatiivi (s. 136)

- muodostetaan infinitiivin ja preesensin yhteisistä kirjaimista:
gräla, grälar --> GRÄLA INTE!
- poikkeus: Var så goda!

4) Konditionaali (s. 138)

- nykyhetki: päälauseessa SKULLE+infinitiivi, om- lauseessa imperfekti:
Eva skulle träna mera om hon inte var i bra kondition.
- mennyt hetki: päälauseessa SKULLE+HA+SUPIINI, om- lauseessa ?pluskvamperfekti:
Hon skulle ha valt en annan kampgren om det hade varit möjligt.

5) Adverbit (s. 219-223)

- tärkeitä pikkusanoja: opettele!
- adjektiiveista saa helposti adverbejä käyttäen t- muotoa, myös vertailu, kuten adjektiiveilla:
snabb --> snabbt (nopeasti), snabbare, snabbast

Loppujen kertaustehtävien oikeat vastaukset

79. Apuverbisanontojen lisäys:

1. kan inte läsa
2. måste
3. bör/måste/ska man tycka
4. borde man ha
5. kan spela
6. vill göra
7. får man arbeta
8. bör komma
9. måste man vara
10. kan inte säga

144 Suomenna adverbit ja lisää lauseisiin:

ingenstans = ei missään
inte heller = ei myöskänn
knappast någon = tuskin kukaan
ingalunda = ei suinkaan
aldrig = ei koskaan

1. knappast någon 2. inte heller 3. ingalunda 4. aldrig 5. Ingenstans

145 Lisää adverbien superlatiivit:
1. högst
2. snabbast
3. längst bort
4. närmast
5. mest
6. minst
7. längst
8. tidigast
9. oftast
10. mest sakta

Kappaleiden alleviivaukset

Kpl 1

1. Kaikki perustarpeemme on tyydytetty.

2. kokea valtavia tunteita
3. ylittää vuoria
4. rakastua päätä pahkaa
5. kuinka kamalaa ihmisillä on esim. Afrikassa
6. alituinen taistelu olemassaolosta
7. afrikkalaisesta näkökulmasta
8. stressistä johtuvia sairauksia
9. monet kärsivät huumeongelmista
10. arvostaa elämän yksinkertaisia kohokohtia
11. puolustaa omaa elämäntyyliämme
12. meillä on taloudellisesti turvallista
13. korkea elintaso
14. hyvät suhteet lähimpiimme
15. maissa, joissa saa taistella arjestaan
17. vettä tulee hanasta
18. kaikki perheenjäsenet ilmaantuvat päivällispöytään
19. iloinen ja onnellinen jostakin
20. jotakin syömistä
21. sen sijaan, että levottomasti etsii
22. miten paljon he merkitsevät meille

Kpl 2
Johdanto
1. mitä moraalisia sääntöjä
2. eläinten kunnioitus
3. ainut asia, mikä on totta
4. eri elämänkatsomuksia
5. mihin he uskovat
6. elämän tarkoitus
Niina
7. ehdottomasti tärkein asia elämässä
8. haluan uskoa tasa-arvoon
9. en käy kirkossa
10. on olemassa joku näkymätön voima
11. jollain tapaa ohjaa kaikkea
12. on tärkeää arvostaa elämän pieniä ilonaiheita
Abdirisaq
13. saa elää maassa, jossa on rauha
14. ainoa jumala
15. rukoilen viisi kertaa päivässä
16. en riitele muiden ihmisten kanssa
17. elää hyvä elämä tässä maailmassa
Sebastian
18. ihmiset tulevat toimeen
19. saa olla oma itsensä
20. kohdella toisia
21. joutuu taivaaseen
22. kuoleman jälkeen
23. mitä saa aikaan elämässä
24. voin vaikuttaa positiivisesti muiden ihmisten elämään
Janika
25. tuntea myötätuntoa kaikkia eläviä olentoja kohtaan
26. eri lajien tulee olla tasa-arvoisia
27. yksilö voi vaikuttaa yhteiskuntaan valinnoillaan
28. olla syömättä lihaa
29. aktiivinen eläinsuojelujärjestöissä
30. kummastella maailmaa

Kpl 4
s. 59

1. vain muutama sukupolvi sitten
2. mahdotonta kuvitella, että naisesta tulee presidentti
3. jäädä kotiin lasten kanssa
4. viimeisten sadan vuoden aikana
5. tulla kätilöksi
6. periaatteessa olemme tasa-arvoisia
7. törmäävät edelleen ennakkoluuloihin
8. menestyksekäs nyrkkeilijä
9. vauhtia ja haasteita, mikä ehkä ei ole niin tavallista tytöille
10. kokeillut monia muita lajeja
11. Loviisassa, jossa asuin nuorena
12. aluksi pärjäsin huonosti
13. miten sinut kasvatettiin
14. he halusivat kasvattaa minut poikana
15. pelätä jotakin
s. 60
16. käyttää pään sisäpuolta ulkopuolen sijaan
17. hämmästyneitä valinnastani
18. minua kutsuttiin luokassa Tysoniksi, mikä vain oli hauskaa
19. oletko törmännyt ennakkoluuloihin
20. kyllä olen
21. sekä ulkonäköäni että kykyjäni
22. ihmiset odottavat myös minun olevan aggressiivinen
23. näyttää miehekkäältä
24. riippumatta sukupuolestamme
25. perinteet tietyissä ammateissa
26. miespuolisia tietyömiehiä
27. kaikki voivat tehdä, mitä he haluavat ja osaavat

Kpl 6 Mellan far och son

1. suhde lasten ja vanhempien välillä
relationen mellan barn och föräldrar
2. rajuja yhteenottoja
häftiga konflikter
3. mitä vanhemmaksi tulee, sitä paremmin ymmärtää
vanhempiaan
ju äldre man blir desto bättre förstår man sina föräldrar
4. vuosien aikana
under årens lopp

Etsi seuraavat alleviivaukset sivulta 85:

Christer Lindgren
5. se oli täynnä väkeä
det var fullt av folk
6. aivan kuten monet muut vanhemmat
precis som många andra föräldrar
7. se on vaikuttanut Tommyyn negatiivisesti
det har påverkat Tommy negativt
8. koko kouluajan
under hela sin skoltid
9. hän kiinnostui jo varhain yhteiskunnallisista kysymyksistä
han intresserade sig redan tidigt för samhälleliga frågor
10. Tommy oli rohkea
Tommy var modig
11. kulki omaa tietänsä
gick sin egen väg
12. kioskin takana juomassa olutta
bakom kiosken för att dricka öl
13. laman aikana
under lågkonjunkturen
14. 1990-luvun alussa
i början av 1990- talet
15. Tommy asui kotona suuren osan siitä ajanjaksosta
Tommy bodde hemma under en stor del av den perioden
16. vähän rahaa
ont om pengar
17. Tommy häpesi minua
Tommy skämdes för mig
18. minun tulee olla ylpeä pojastani
jag ska vara stolt över min son
19. lasten menestys riippuu siitä, että he itse ovat hyviä
barnens framgång beror att de själva är bra
20. etten ole mikään täydellinen vanhempi
att jag inte är någon perfekt förälder
21. etten ole estänyt Tommya
att jag inte har hindrat Tommy

Tommy Lindgren (s.86)

22. perheen ystäväpiiri koostui
Familjens vänkrets bestod av
23. kirjavasta laumasta ihmisiä
en brokig skara människor
24. hyväksyä ihmisten erilaisuuden
acceptera olikheten hos människor
25. päättävä henkilö
den bestämda
26. huolehti taloudesta
tog hand om ekonomin
27. huono ilmaisemaan negatiivisia tunteita
dålig att uttrycka negativa känslor
28. olen perinyt häneltä sen ominaisuuden
jag har ärvt den egenskapen av honom
29. riidellä isän kanssa
bråka med pappa
30. luoda oma maailmankuvani
skapa min egen världsbild
31. kertonut omista arvoistaan ja menneisyydestään
har berättat om sina egna värderingar och om sitt förflutna
32. olen tekemisissä musiikin kanssa
jag håller med musik
33. hän painostaisi minua tulemaan opinnoissani valmiiksi
han pressade mig att bli färdig med mina studier
34. jonkinlainen nuorten idoli
någon sorts idol för ungdomar
35. vähän mustasukkainen minulle
lite avundsjuk mig
36. yksi suurimmista ihailijoistamme
en av våra största fans
37. hän on valtavan ylpeä bändistä
han är oerhört stolt över bandet
38. läheltä
på nära håll
39. olla samassa tilanteessa eräänä päivänä
vara i samma situation en dagPeda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä