Palautetta essee-harjoituksesta

Essee-vastauksessa huomioitavaa

 • Ohjeita esseen kirjoittamiseen:
 • Suunnittele! Paperille asioita esim. ajatuskarttana, myös käsittelyjärjestys
 • Ei otsikointia
 • Käytä psykologiatieteen käsitteitä
 • Käsitteiden määrittely: Selitä oleelliset käsitteet
 • Jäsentely mieluiten tyhjällä rivillä. 
 • Kirjoita ikään kuin kirjoittaisit henkilölle, joka ei ole asiaan perehtynyt
 • Vältä lyhenteiden käyttöä
 • Vältä sulkeiden käyttöä
 • Vältä retorisia kysymyksiä
 • Vastauksesta pitää näkyä, että asiaa on opiskeltu ja kirjaa luettu
 • Perustelut tärkeitä
 • Kerro esimerkkejä (esim. tutkimuksia tai itse keksittyjä)
 • Asiateksti ... esimerkit yleisluontoisia (ei Maijoista ja Mateista vaan lukiolaisesta/nuoresta tms.)
 • Selitä asiaa monipuolisesti
 • Vertailut, kytkennät laajempiin asiayhteyksiin, muiden tietojen liittäminen vastaukseen (oppiainerajojen ylittäminen), omat oivallukset
Pisteitä vähentää mm.
 • Esitystavan selkeät puutteet, sekavan tuotos
 • Jaarittelu, epäloogisuus, myös liian suppea asian käsittely 
 • Käsitteiden määrittelyn puuttuminen
 • Asiavirheet
 • Vastaus ei kohdennu tehtävänantoon

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä