MAA2

Polynomifunktiot, MAA2

TAVOITTEET:
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 • harjaantuu käsittelemään polynomifunktioita
 • oppiiratkaisemaan toisen asteen polynomiyhtälöitä ja tutkimaan ratkaisujen lukumäärää
 • oppii ratkaisemaan korkeamman asteen polynomiyhtälöitä, jotka voidaan ratkaista ilman polynomien jakolaskua
 • oppii ratkaisemaan yksinkertaisia polynomiepäyhtälöitä
 • oppii ratkaisemaan yksinkertaisia polynomiepäyhtälöitä

KESKEISET SISÄLLÖT:
 • polynomien tulo ja binomikaavat
 • polynomifunktio
 • toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöitä
 • toisen asteen yhtälön juurten lukumäärän tutkiminen
 • toisen asteen polynomin jakaminen tekijöihin
 • polynomiepäyhtälön ratkaiseminen
(Kopioitu lukion opetussuunnitelman perusteista)