KE 3

3. Reaktiot ja energia

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
» osaa käyttää ja soveltaa reaktioihin liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä
» osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen reaktioihin liittyviä ilmiöitä
» ymmärtää aineen ja energian häviämättömyyden merkityksen kemiassa.

Kurssin keskeiset sisällöt ovat
» kemian merkitys energiaratkaisujen ja ympäristön kannalta
» kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu ja tasapainottaminen
» epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteiden reaktioita sekä niiden sovelluksia
» aineen häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa ja sen yksinkertainen laskennallinen käsittely
» energian häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa, sidosenergia ja Hessin laki
» kaasujen ominaisuudet ja yleinen tilanyhtälö
» reaktioiden tutkiminen kokeellisesti, titraus analyysimenetelmänä, tutkimustulosten käsitteleminen, tulkitseminen ja esittäminen.