KE 1

1. Kemiaa kaikkialla

​Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

» saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta kemiaa ja sen opiskelua kohtaan

» kehittää valmiuksia osallistua kemiaan liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun

» osaa käyttää ja soveltaa tietoa aineiden ominaisuuksista jokapäiväisen elämän ja ympäristön ilmiöissä

» osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen erilaisia kemian ilmiöitä sekä ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat

» osaa käyttää aineen ominaisuuksien päättelyssä aineen rakenteen malleja, jaksollista järjestelmä ja muita tietolähteitä.

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat

» kemian merkitys nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelämässä

» atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä pääpiirteissään

» alkuaineiden ja yhdisteiden ominaisuudet

» aineiden ominaisuuksien selittäminen aineen rakenteen, kemiallisten sidosten ja poolisuuden avulla

» kysymykset tiedonhankinnan lähtökohtana

» turvallinen työskentely, aineen erotusmenetelmät, aineiden ominaisuuksien tutkiminen, havainnointi ja johtopäätösten tekeminen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä