KE 1

1. Kemiaa kaikkialla

​Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

» saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta kemiaa ja sen opiskelua kohtaan

» kehittää valmiuksia osallistua kemiaan liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun

» osaa käyttää ja soveltaa tietoa aineiden ominaisuuksista jokapäiväisen elämän ja ympäristön ilmiöissä

» osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen erilaisia kemian ilmiöitä sekä ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat

» osaa käyttää aineen ominaisuuksien päättelyssä aineen rakenteen malleja, jaksollista järjestelmä ja muita tietolähteitä.

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat

» kemian merkitys nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelämässä

» atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä pääpiirteissään

» alkuaineiden ja yhdisteiden ominaisuudet

» aineiden ominaisuuksien selittäminen aineen rakenteen, kemiallisten sidosten ja poolisuuden avulla

» kysymykset tiedonhankinnan lähtökohtana

» turvallinen työskentely, aineen erotusmenetelmät, aineiden ominaisuuksien tutkiminen, havainnointi ja johtopäätösten tekeminen.