Hi3-kurssi

Erilaiset tulkinnat Moskovan 1940 rauhansopimuksesta

Suomi allekirjoitti Moskovassa 13.3.1940 rauhansopimuksen Neuvostoliiton kanssa. Alla on rauhasta esitettyjä arvioita.

Rauha on siis maahan palannut. Mutta minkälainen rauha. Tämän jälkeen maamme joutuu jatkamaan elämäänsä silvottuna. Sen vanhat rajat on siirretty. Elintärkeitä alueita joudutaan luovuttamaan, mm. tärkeitä teollisuus- ja maanviljelyalueita. Luovutettavilla alueilla asunut väestö joutuu hakemaan itselleen uusia asuinsijoja. Vastaiset puolustusmahdollisuudet heikkenevät.”
 
Ulkoministeri Väinö Tannerin radiopuheesta 13.3.1940

Rauhansopimus murensi läntisen propagandan väitteet, että Neuvostoliitto olisi pyrkinyt tuhoamaan pohjoisen naapurinsa itsenäisyyden. (…) Neuvostoliitto saatettuaan Suomen armeijan täydellisen tuhon partaalle rajoittui aluevaatimuksissaan siihen minimiin, joka riitti turvaamaan luoteisrajan ja erityisesti Leningradin ja Murmanskin sekä Kirovin rautatien.”
 
Neuvostoliittolaiset historioitsijat N. I. Baryšnikov ja V. N. Baryšnikov teoksessaan Suomi toisessa maailmansodassa (1988)

Talvisodan päättänyt rauha oli väkivaltainen sanelurauha, joka järkytti suomalaisia. Maan itsenäisyys jäi kuitenkin koskemattomaksi: Kuusisen hallituksen painajaisesta päästiin, eikä Suomeen tullut miehitysjoukkoja. Olot olivat kuitenkin yhä mitä suurimmassa määrin poikkeukselliset. (…) Nälänhädän uhka muodostui reaaliseksi. Kun tähän vielä lisättiin maailmansodan aiheuttama viennin romahtaminen ja sen seurauksena uhkaava työttömyys,oli olemassa vaara myös sosiaalisen levottomuuden kasvusta. Myös Suomen uusi itäraja oli suojaamaton ja linnoittamaton.
 
Suomalainen historiantutkija Timo Vihavainen kirjassaan Stalin ja suomalaiset (1998)

a) Vertaile yllä esitettyjen lainausten näkemyksiä Moskovan rauhan ehtojen seurauksista.
b) Mitkä sisä- ja ulkopoliittiset syyt johtivat siihen, että Moskovan rauhansopimus jäi lyhytaikaiseksi?


Vuosi 1918: ryhmätyöt

Tehtävänanto:

https://docs.google.com/document/d/13F87v_3WjvoxFBcHVMyXr024bZW7gIZVg_bSQpfOlrA/edit?usp=sharing

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.