wFY6

FY6 Sähkö

TAVOITTEET:
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
  • ymmärtää sähköön liittyviä peruskäsitteitä, tutustuu mittaustekniikkaan
  • osaa tehdä sähköopin perusmittauksia sekä rakentaa ja tutkia yksinkertaisia virtapiirejä

KESKEISET SISÄLLÖT:
  • sähköpari, sähkövirran kulku metallijohteessa
  • jännitteen ja sähkövirran mittaaminen
  • Ohmin laki
  • Joulen laki
  • vastukset, vastusten kytkennät ja Kirchoffin lait
  • Coulombin laki, homogeeninen sähkökenttä ja aine sähkökentässä
  • kondensaattori, kytkennät ja energia
  • sähkövirran kulku puolijohteessa, esimerkkinä diodi

(Kopioitu lukion opetussuunnitelman perusteista)