FY1[[$\approx $]] wFY1

Kysymyksiä fysiikasta

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Missä opinnoissa mielestäsi voit tarvita fysiikkaa?


Arvioi kiinnostustasi fysiikkaa yläkoulussa

Mitkä seuraavat työskentelytavat sopivat sinulle parhaiten?


Onko muuta?


Mikä oli fysiikan numerosi 9 luokalla?


Aiotko jatkaa syventävien fysiikan kurssien opiskelua?


Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Fysiikka luonnontieteenä, FY1

TAVOITTEET:
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 • saa tyydytystä tiedon ja ymmärtämisen tarpeelleen sekä saa vaikutteita, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta fysiikka kohtaan
 • tutustuu aineen ja maailmankaikeiden rakenteeseen liittyviin peruskäsitteisiin ja osaa jäsentää käsitystään luonnon perusrakenteista ja ilmiöistä fysiikan käsitteiden ja periaatteiden avulla
 • ymmärää, kuinka luonnontieteellinen tieto rakentuu kokeellisen toiminnan ja siihen kytkeytyvän mallintamisen kautta
 • suunnittelee ja tekee yksinkeritaisia luonnontieteellisiä kokeita sekä kykenee tulkitsemaan ja arvioimaan kokeellisesti saatua tietoa ja esittämään sitä muille
 • tulkitsee ja mallintaa kokeellisen työn tuloksia graafisesti
 • käyttää opiskelun tukena tieto- ja viestintätekniikkaa

KESKEISET SISÄLLÖT:
 • fysiikan merkitys historian eri vaiheissa ja nykyaikana
 • aineen ja maailmankaikkeuden rakenteet ja perusvuorovaikutukset
 • energian, erityisesti säteilyn, sitoutuminen ja vapautuminen luonnon ja ihmisen aikaansaamissa prosesseissa
 • kokeellisuus ja mallintaminen perustana fysikaalisen tiedon rakentumisessa, mittaaminen, tulosten esittäminen ja niiden luotettavuuden arviointi
 • voima liikkeen muutoksen aiheuttajana
 • liikkeen kuvaamisessa tarvittavat peruskäsitteet ja liikkeen graafinen esitys

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä