FY1[[$\approx $]] wFY1

Kysymyksiä fysiikasta

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Missä opinnoissa mielestäsi voit tarvita fysiikkaa?


Arvioi kiinnostustasi fysiikkaa yläkoulussa

Mitkä seuraavat työskentelytavat sopivat sinulle parhaiten?


Onko muuta?


Mikä oli fysiikan numerosi 9 luokalla?


Aiotko jatkaa syventävien fysiikan kurssien opiskelua?Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Fysiikka luonnontieteenä, FY1

TAVOITTEET:
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 • saa tyydytystä tiedon ja ymmärtämisen tarpeelleen sekä saa vaikutteita, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta fysiikka kohtaan
 • tutustuu aineen ja maailmankaikeiden rakenteeseen liittyviin peruskäsitteisiin ja osaa jäsentää käsitystään luonnon perusrakenteista ja ilmiöistä fysiikan käsitteiden ja periaatteiden avulla
 • ymmärää, kuinka luonnontieteellinen tieto rakentuu kokeellisen toiminnan ja siihen kytkeytyvän mallintamisen kautta
 • suunnittelee ja tekee yksinkeritaisia luonnontieteellisiä kokeita sekä kykenee tulkitsemaan ja arvioimaan kokeellisesti saatua tietoa ja esittämään sitä muille
 • tulkitsee ja mallintaa kokeellisen työn tuloksia graafisesti
 • käyttää opiskelun tukena tieto- ja viestintätekniikkaa

KESKEISET SISÄLLÖT:
 • fysiikan merkitys historian eri vaiheissa ja nykyaikana
 • aineen ja maailmankaikkeuden rakenteet ja perusvuorovaikutukset
 • energian, erityisesti säteilyn, sitoutuminen ja vapautuminen luonnon ja ihmisen aikaansaamissa prosesseissa
 • kokeellisuus ja mallintaminen perustana fysikaalisen tiedon rakentumisessa, mittaaminen, tulosten esittäminen ja niiden luotettavuuden arviointi
 • voima liikkeen muutoksen aiheuttajana
 • liikkeen kuvaamisessa tarvittavat peruskäsitteet ja liikkeen graafinen esitys