FY5 (Jaksollinen liike ja aallot)

Ennakkotesti,

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

vastaa oikein-väärin kysymyksiin

1. 60 dB:n äänen voimakkuus (intensiteetti) on kaksinkertainen 30 db:n ääneen verrattuna.2. Kun etäisyys äänilähteeseen kaksinkertaistuu, äänen voimakkuus pienenee puoleen.3. Kun etäisyys äänilähteeseen pieneen puoleen, äänen intensiteetti pienenee neljäsosaan.4. Kqahden pöolynimurin äänen intensiteetti on kaksinkertainen yhden pölynimurin äänen intensiteettiin nähden.5. Kolmen porakoneen äänen desibeklimäärä on kolminkertainen yhden porakoneen ääneen verrattuna.6. Voimakkaiden äänien aiheuttama kuulovaurio paranee vähitellen.Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake