ENA8

ENA8: Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan. (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015)

Kurssin lopuksi on pareittain suoritettava suullisen kielitaidon koe, jossa arvioidaan ääntämistä sekä kerronta- ja keskustelutaitoa. Koe arvioidaan asteikolla 4–10. Kokeesta saa myös erillisen todistuksen lukion päättötodistuksen liitteenä.

Kurssin suorituksen arviointi perustuu suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin.

Koska kurssin tavoitteena on suullisen kielitaidon kehittäminen, sitä ei voi suorittaa itsenäisesti.

Oppikirja:
On Track 8 (Sanoma Pro)
ISBN: 978-952-63-4440-9

tai sama digikirjana:
48 kk: 978-952-63-4441-6
6 kk: 978-952-63-4441-6

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä