ENA5

ENA5: Tiede ja tulevaisuus

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista sekä englannin kielen asemaa kansainvälisenä tieteen ja teknologian kielenä. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista. (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015)

Kieliopista käsitellään sananmuodostusoppi, infinitiivi ja ing-muoto, paljoussanat, lukusanat sekä ajan ilmaukset.

Oppikirja:
Insights Course 5 (Otava)
ISBN: 978-951-1-29931-8

Digikirja:

48 kk: 978-951-1-30156-1
6 kk: 978-951-1-31345-8