Velkuan koulu

Merta ei voi kahlita, eikä saaristolaisen ajattelua.

Velkuan koulu on yhtenäiskoulu, jossa annetaan opetusta esiluokasta yhdeksänteen luokkaan. Koulu sijaitsee Palvan saarella, jonne on lossiyhteys. Oppilaita on noin 30 ja kokoaikaisia opettajia kolme. Lisäksi koulussamme työskentelee osa-aikaisia tuntiopettajia. Jo alakoulun puolella oppilaat saavat nauttia tarvittaessa syvemmällekin pureutuvasta opetuksesta aineopettajien opettaessa oppilaita osassa aineista jo luokilla 3-6. Myös etäopetus on Velkuan koulussa toimivaa arkipäivää. Suurin osa koulumme kieltenopetuksesta järjestetään etäopetuksena.

Koulua ympäröivää saaristoluontoa hyödynnetään monilla tavoin opetuksessa. Velkuan koululaiset oppivat saaristolaisiksi, jotka pärjäävät merellä ja metsässä, oppivat kunnioittamaan luontoa ja nauttimaan meren läheisyydestä sekä arvostavat kädentaitoja. Kestävän kehityksen näkökulmat läpäisevät kaiken opetuksen.

Velkuan koulussa opetus on joustavaa ja yksilöllistä. Pienessä koulussa eri-ikäiset oppilaat harjaantuvat toimimaan yhdessä. Opettajat, avustajat, oppilaat ja vanhemmat tulevat tutuiksi toisilleen ja erilaisten oppilaiden tarpeiden huomiointi on ihanteellisesti mahdollista. Pienissä luokissa oppimista haittaaviin tekijöihin voidaan puuttua nopeasti ja yhteistyö kodin ja koulun välillä on kiinteää. Erityisoppilaat opiskelevat avustajien tukemina inklusiivisesti yleisopetuksen jo valmiiksi pienissä ryhmissä.

Tervetuloa tutustumaan ja opiskelemaan Velkuan kouluun!