Oppilashuoltoryhmä

Oppilashuolto

Koulun oppilashuoltotyöryhmän tarkoituksena on tukea oppilasta koulunkäynnissä ja etsiä ratkaisuja ongelmatilanteisiin moniammatillisessa työryhmässä. Ryhmä kokoontuu muutaman kerran vuodessa tarpeen mukaan. Ryhmään kuuluvat luokanopettajat, erityisopettaja, terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä, koulukuraattori ja koulupsykologi. Myös vanhemmat voivat toivoa oppilashuoltotyöryhmän kokoontumista ja kokoonpanoa.