Koulupsykologi

Koulupsykologi

Psykologi toimii osana oppilashuoltoa ja oppilashuoltotyöryhmää. Hän työskentelee yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, opettajien, koulukuraattorin, kouluterveydenhoitajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Psykologiin voi ottaa yhteyttä lasten tunne-elämään, käyttäytymiseen ja kehitykseen sekä oppimiseen ja kasvatukseen liittyvissä asioissa. Psykologin työhön sisältyvät tukea-antavat terapeuttiset keskustelut ja toiminnalliset työmuodotsekä neuvonta. Näiden lisäksi psykologin työhön kuuluvat kehityksen, oppimisen, käyttäytymisen ja tunne-elämän psykologiset tutkimukset ja arvioinnit.

Psykologi:
Hanna Välivaara, p. 014 659 836, 040 867 9363