Erityisopetus

Erityisopetus

Erityisopetus

Kaikille erityistä tukea tarvitseville voidaan antaa tukiopetusta, mutta mikäli se ei yksin riitä, annetaan oppilaalle osa-aikaista erityisopetusta. Sen tarkoituksena on taata oppivelvollisuuden suorittaminen ja mahdollisuus jatko-opintoihin. Pyrkimyksenä on oppilaiden yksilöllisen kehityksen ja itsetunnon tukeminen, opiskelutaitojen ja vastuullisen työskentelytyylin oppiminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen.

Erityisopettaja opettaa erityisoppilaita sekä tukee luokanopettajia heidän työskennellessään erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa. Hän on mukana valmistelemassa siirtoa erityisopetukseen sekä oppilaan siirtoa takaisin yleisopetukseen. Useimmiten erityisopettaja vastaa hojksien (hojks = henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) tekemisestä ja on tiiviissä yhteistyössä kotien kanssa.

Niittyahon koulun erityisopettajana toimii Susanna Kaipainen-Juvonen p. 040-826 7992
s.posti: susanna.kaipainen-juvonen@edu.muurame.fi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä