Arviointi

Eri vuosiluokkien arviointi Muuramessa

ERI VUOSILUOKKIEN ARVIOINNIT MUURAMESSA

Luokat 1 - 6

marraskuun

väliarviointi

helmikuun väliarviointi

lukuvuositodistus

1. lk

sanallinen

arviointi

- työskentely

- käyttäytyminen

- itsearviointi, jonka muodon opettaja voi päättää

- työskentely

- käyttäytyminen

- äidinkieli

- matematiikka

- itsearviointi, jonka muodon opettaja voi päättää

- käyttäytyminen

- työskentelytaidot

- äidinkieli: eroteltu

- matematiikka:eroteltu

- muut aineet: sanallinen toteamus

2. lk

sanallinen

arviointi

- Sanallinen kuvaus oppiaineittain , mitä on opittu ja missä tarvitaan vielä harjoittelua.

- itsearviointi, jonka muodon opettaja voi päättää

- työskentely

- käyttäytyminen

- äidinkieli

- matematiikka

- mahdolliset muutokset oppiaineittain

- itsearviointi, jonka muodon opettaja voi päättää

- käyttäytyminen

- työskentelytaidot

- äidinkieli : eroteltu

- matematiikka: eroteltu

- muut aineet sanallinen toteamus

3.lk

sanallinen

arviointi

- kaikki aineet sanallisesti

- itsearviointi, jonka muodon opettaja voi päättää

- työskentely

- käyttäytyminen

- mahdolliset muutokset oppiaineittain

- itsearviointi, jonka muodon opettaja voi päättää

- käyttäytyminen sanallisesti

- kaikki aineet sanallisesti

4.lk

sanallinen arviointi,

keväällä numeroarviointi

- kaikki aineet sanallisesti

- itsearviointi, jonka muodon opettaja voi päättää

- työskentely

- käyttäytyminen

- mahdolliset muutokset oppiaineittain

- itsearviointi, jonka muodon opettaja voi päättää

- käyttäytyminen ja kaikki aineet numeroin sekä mahdollinen sanallinen lisäys

5.lk

numeroarviointi

- kaikki aineet numeroin

- itsearviointi

- työskentely

- käyttäytyminen

- mahdolliset muutokset oppiaineittain

- itsearviointi

- käyttäytyminen ja kaikki aineet numeroin sekä mahdollinen sanallinen lisäys

6. lk

numeroarviointi

- kaikki aineet numeroin

- itsearviointi

- työskentely

- käyttäytyminen

- mahdolliset muutokset oppiaineittain

- itsearviointi

- käyttäytyminen ja kaikki aineet numeroin sekä mahdollinen sanallinen lisäys