Tukioppilastoiminta

Tukioppilastoiminta

Niittyahon koulussa 5-6 luokkalaiset ovat tukioppilaina 1-luokkalaisille. Lukuvuoden aikana järjestetään muutamia yhteisiä tuokioita ja tukioppilaat auttavat pienempiä kouluun tutustumisessa ja koululaiseksi kasvamisessa.