Yleisiä ohjeita

Koulun käytänteitä ja sääntöjä

POISSAOLOMENETTELY

Oppilaan sairastuessa vanhempien tulee ilmoittaa opettajalle poissaolosta mahdollisimman pian. Näin sairastujan kotitehtävistä ja tiedonkulusta voidaan huolehtia. Ns. omat poissaolot (lomat, matkat) tulee anoa aina etukäteen kirjallisesti koulusta saatavalla lomakkeella. Muuramen kunnan johtosäännön mukaan oma luokanopettaja voi myöntää 1-3 päivän poissaolot ja koulunjohtaja yli kolmen päivän poissaolot. Koulunjohtajan myöntämiin poissaoloihin pyydetään luokanopettajan lausunto. Jokainen poissaoloanomus käsitellään tapauskohtaisesti. Ns. omien poissaolojen aikana koulussa opetettujen asioiden opetus ja oppiminen on vanhempien vastuulla. Haettaessa 2 viikon tai sitä pitempää poissaoloa, koulunjohtaja, luokanopettaja ja huoltaja pitävät neuvottelun ennen matkalle lähtöä poissaoloajan koulutyön hoitamisesta.

Huomioi lomamatkan suunnittelussa:

 • Jos mahdollista, yrittäkää toteuttaa lomamatkat koulun loma-aikana.
 • Sopikaa koulutyön hoitamisesta loma-aikana.
 • Oppilas saa loma-ajalla tehtävät läksyt pari päivää ennen loman alkamista. Varautukaa siihen, että poissaolon aikana koulussa on edetty oppisisällössä pidemmälle. Tällöin oppilaan tulee huolehtia näistä tehtävistä.
 • Oppilaan loma-ajan poissaoloja koulutyöstä ei voida korvata yksilöllisellä lisäopetuksella.

Muista myös:

 • Koulun rajallisuus antaa yksityiskohtaisia ja yksilöllisiä tehtäviä ennen lomamatkaa.

Huoltajien vastuu koulutyön hoitamisesta loma-aikana korostuu


KOSKEMATTOMUUSSÄÄNTÖ


Muuramen kunnan kouluissa on käytössä ns. koskemattomuussääntö. Se on toisen henkilön fyysisen tai psyykkisen koskemattomuuden kunnioittamista. Jokaisella henkilöllä koulussa on olla turvallisesti ja pelkäämättä.

Ketään ei saa loukata sanoin tai teoin, ivaamalla, kiusaamalla tai ärsyttämisen tarkoituksessa. Sopimatonta käytöstä on esimerkiksi nimittely, uhkailu, ivaaminen, töniminen, tuuppiminen, kamppaaminen, läpsiminen, pipon tai hanskojen heittely.

Koskemattomuussäännön rikkomisesta seuraa opettajan puhuttelu, ja koulussa sovitun käytännön mukaan, hän antaa soveliaan rangaistuksen. Tilanteesta viestitetään myös vanhemmille, pienemmistä Wilman kautta ja vakavammista puhelimitse. Mikäli kyseessä on väkivaltatapaus, tehdään osallistuneiden kesken pöytäkirja asiasta, ja se lähetetään osapuolten koteihin allekirjoitettavaksi. Teon jatkuessa, tai saman oppilaan tehdessä rikkomuksia usein, järjestetään koululle oppilaan, vanhempien, opettajan ja koulunjohtajan tapaaminen. Tuolloin pohditaan millä keinoin voisimme muuttaa oppilaan toimintaa. Asian jatkuessa, mukaan yhteispalavereihin voivat tulla myös oppilashuoltohenkilöstö.

Vakavasta väkivallasta on aina seurauksena poliisitutkinta.


VANHEMPIEN VELVOLLISUUDET

Vanhempien velvollisuus on valvoa lastensa koulutyötä. Vanhempia pyydetään huolehtimaan seuraavista asioista:

 • lapsi saa tarpeellisen määrän unta
 • lapsi tulee kouluun oikeaan aikaan ja säänmukaisesti pukeutuneena
 • lapsen kotitehtävät on tehty ja koulutavarat on mukana koulussa
 • lapsi on syönyt riittävän aamupalan kouluun lähtiessään

KOULULIIKUNNASTA

Koululiikunnan tarkoituksena on tutustuttaa oppilaita eri liikuntalajeihin ja kehittää liikuntataitoja ja fyysistä kuntoa. Yksi edellytys tälle ovat sopivat varusteet ja asusteet, joissa on helppo liikkua. Toivomme teidän vanhempien huolehtivan siitä, että oppilailla on liikuntatunneilla kulloinkin tarvittavat vaatteet ja välineet.

Sade- ja pakkastilanne tarkistetaan liikuntatunnin alussa, ei aamulla kouluun lähtiessä. Opettajat ilmoittavat asiasta oppilaille.

Suihkussa ja pesulla koulussa käydään ainakin jokaisen sisäliikuntatunnin jälkeen. Pyyhe siis mukaan jokaiselle liikuntatunnille.

Jos oppilas ei voi väliaikaisesti sairauden, vamman tai muun syyn takia osallistua liikuntatunnille, tarvitaan siihen vanhempien ilmoitus. Opettajat järjestävät ko. tunnille muuta tekemistä.


KOULUMATKAT

Oppilas on vakuutettu koulun vakuutuksilla koulumatkan aikana. Koulumatkat oppilaan on kuitenkin kuljettava suorinta tietä kodin ja koulun välillä, jotta vakuutus on voimassa.

PUHELIMET

Omia kännyköitä kouluun ei tarvitse tuoda. Koulun puhelimesta saa soittaa tai siihen voi vanhemmat soittaa, jos tarvitsee saada oppilaalle viestiä päivän aikana. Jos jostain syystä oppilas koulun jälkeen tai ennen koulun alkua puhelinta kuitenkin tarvitsee, niin puhelin pistetään koulun portilla äänettömäälle ja tuodaan opettajan pöydälle koulupäivän ajaksi.

OPPIKIRJOJEN KIERRÄTTÄMINEN

Kaikki tekstikirjat kierrätetään säästösyistä. Kirjat kerätään pois kevätlukukauden lopulla. Jos oppilas tahallisesti turmelee tai kadottaa oppikirjansa, hän on velvollinen korvaamaan sen hankkimalla tilalle joko uuden tai maksamalla summan, jonka koulu on siitä maksanut. Sama koskee myös englannin kielen CD-levyjä.


KOULUN ALKAMINEN JA VÄLITUNNIT

 • koulun alkamista odotetaan ulkona
 • välitunnit vietetään koulun pihalla, sovitulla välituntialueella
 • välitunneille mennään ja välitunneilta tullaan viivyttelemättä
 • ilmoita tapaturmasta tai vahingosta heti välituntivalvojalle
 • oppitunnin alkua odotetaan luokissa, ei käytävällä
 • välitunneille pukeudutaan sään mukaisesti


OPPITUNNIT

 • oppitunneille saavutaan ajoissa
 • opiskeluvälineet mukana ja
 • kotitehtävät suoritettuina
 • oppitunneilla toimitaan aikuisten antamien ohjeiden mukaisesti
 • kaikille annetaan opiskelurauha


KOULURUOKAILU

Kouluateria on terveellinen, täysipainoinen, vaihteleva, monipuolinen, riittävä ja maukas kotiruoan veroinen lounas. Oppilasta ohjataan terveellisten ja monipuolisten aterioiden koostamiseen ja hyviin ruokailutapoihin. Koululounas sisältää lämpimän ruoan ja tuoreannoksen, joka on salaattia tai raastetta. Ateriaan kuuluvat myös erilaiset ruokajuomat, leivät sekä levite. Kouluruokailun tavoitteet toteutuvat, kun ruoka maistuu ja sitä syödään. Lyhyesti sanottuna: Kouluruoka on annos terveyttä ja kauhallinen kasvatusta. Ruokailussa toteutetaan seitsemän viikon kiertävää perusruokalistaa.

Harjoittelemme koulussa terveellisiä ruokailutottumuksia ja ruokailutilanteeseen liittyviä käytöstapoja omassa ruokalassa. Jokaisella luokalla on oma kiinteä ruokailuaikansa. Ruokailu on noin 15 minuuttia.

 • pesen kädet ennen ruokailua
 • odotan omaa vuoroa rauhassa
 • valitsen paikkani järjestyksessä
 • maistan kaikkia ruokia moittimatta
 • juon ruokajuomana maitoa, piimää tai vettä
 • laitan leivälle sopivasti levitettä
 • otan lautaselle ruokaa vain sen verran kuin jaksan syödä
 • otan myös salaattia tai vihanneksia, jos niitä on tarjolla
 • istun syödessäni rauhallisesti pöydän ääressä
 • syödessäni käytän haarukkaa ja veistä/lusikka
 • voin keskustella ruokaillessani, mutta en kovaäänisesti ja annan toisille ruokarauhan
 • syön hyviä ruokailutapoja noudattaen
 • pyrin siihen, ettei minun tarvitse kaataa ruokaa biojäteastiaan
 • muistan kiittää ruoasta

Toivomme, että näihin asioihin kiinnitetään huomiota myös oppilaiden kotona. Samalla toivomme, että lapsille korostetaan kunnollisen yöunen ja aamupalan merkitystä.

Kouluruokailuun liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä ravitsemispäällikkö Ilja Saralahteen
puh. 014-659 759 ilja.saralahti@muurame.fi


HOITOKÄYNNIT

Oppilaan ollessa hoitokäynnillä koulupäivän aikana ja koulun alueen ulkopuolella (esim. hammashoitola) koulu ei voi vastata oppilaasta.

USKONNONVAPAUSLAKI

Uskonnonvapauslain mukaan koulu voi edelleen järjestää uskonnollisia tilaisuuksia, mutta ketään ei voida perustuslain 11 § 2 momentin mukaan velvoittaa osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen. Perusopetuksen osalta oppilaan huoltaja ilmoittaa, jos oppilas ei osallistu uskonnon harjoittamiseen.

Kouluvuoden aikana uskonnollisia tilaisuuksia ovat päivittäiset aamunavaukset sekä mahdollinen joulu- ja pääsiäishartaus. Koulu järjestää oppilaille muuta toimintaa, jos hän ei osallistu tilaisuuksiin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä