Arviointi

Lukuvuositodistusten mallit

Osa lukuvuositodistuksista on kaksi sivuisia. Näet todistuksen toisenkin sivun, kun lataat PDF tiedoston, alemmasta vaihtoehdosta.

 Oppilaan todistus saattaa olla erilainen, riippuen oppilaan opiskelemista aineista ja annetuista arvioinneista.