Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt luokat 7-9

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssäännöt ohjaavat kaikkea lainsäädännön mukaan järjestettyä opetusta ja siihen liittyvää toimintaa. Koulun järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

Oppilaalla on lukuisia sivistyksellisiä perus- ja ihmisoikeuksia, kuten oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan. Oppilaalla on myös oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä, oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön sekä oikeus koulumatkaetuun, kouluterveydenhoitoon, kouluruokailuun ja koulunkäynnin/oppimisen tukeen. Koulun kaikki oppilaat ovat tasavertaisessa asemassa, heidän sukupuolesta, kielellisestä, kulttuurillisesta tai uskonnollisesta taustasta riippumatta.

Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu. Oppilaan velvollisuus on suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti sekä osallistua opetukseen ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.

OPPITUNNIT

 1. Saavun oppitunnille ja kaikkiin muihin yhteisiin tilaisuuksiin täsmällisesti, käyttäydyn niissä asiallisesti.
 2. Oppitunnilta olen poissa vain sairauden tai muun pakottavan syyn vuoksi ja saatuani siihen huoltajani etukäteen pyytämän luvan. Kesken työpäivän lähden koulusta vain terveydenhoitajan, luokanvalvojan, rehtorin tai muun opettajan luvalla.
 3. Oppitunneilla pidän esillä vain sillä tunnilla tarvittavat kirjat ja välineet. Ulkovaatteet riisun naulakkoon ja kengät jätän hyvään riviin naulakon alle. Purukumit eivät kuulu tunnille.
 4. Osallistun oppitunteihin aktiivisesti ja asiallisesti opettajan ohjeita noudattaen. Huolehdin oppitunneilla osaltani kaikkien työrauhasta.
 5. Kännykkäni ja muut vastaavat älylaitteet laitan opettajan määräämään paikkaan oppitunnin alussa. Opettajalla on oikeus takavarikoida laite oppitunnin ajaksi tai enintään loppupäiväksi.
 6. Suoritan kotitehtäväni huolella.
 7. Pyydän huoltajiltani poissaoloselvityksen wilmaan.

VÄLITUNNIT

 1. Välitunnit vietän koulun välituntisääntöjen mukaisesti välituntialueella. Parkkipaikoilla oleskelu välitunneilla on kielletty.
 2. Välituntialueelta saan poistua vain rehtorin tai opettajan luvalla tai siirtyäkseni sen ulkopuolella pidettävälle oppitunnille.
 3. Luistelualueilla käytän kypärä.

RUOKAILU

 1. Ruokailuun mennessäni huolehdin käsihygieniasta. (pesu tai käsihuuhde)
 2. Ruokailen etuilematta hyviä pöytätapoja noudattaen. Paikkani ruokapöydässä jätän siistiksi.
 3. Ulkovaatteet jätän naulakkoon ruokailun ajaksi.
 4. Yläkoulu ruokailee klo 11.20-11.40. Alakoulu ruokailee porrastetusti ennen sitä.

MUU JÄRJESTYS

 1. Käsittelen omaa, yhteistä ja muiden omaisuutta huolellisesti. Kouluun tuotu omaisuus on omalla vastuulla. Korvaan aiheuttamani vahingot. Toisen omaisuuteen en koske ilman lupaa.
 2. Jos likaan, roskaan tai aiheutan epäjärjestystä koulun tiloissa ja alueilla, niin huolehdin myös siivouksesta ja järjestyksen palauttamisesta normaaliksi.
 3. En tuo koulualueelle tupakkaa, tupakan kaltaisia aineita kuten sähkötupakkaa, tupakointi- tai tulentekovälineitä enkä muitakaan huumaavia tai vaarallisia aineita kuten nuuskaa tai alkoholia. En myöskään tuo kouluun vaarallisia esineitä. En heittele lumipalloja koulun alueella. En tuo kouluun makeisia, energiajuomia eikä virvoitusjuomia.
 4. Noudatan liikennesääntöjä ja otan huomioon toiset ihmiset koulumatkoilla. Oman kulkuneuvoni pidän koulupäivän aikana koulun osoittamalla alueella.
 5. Olen reilu ja kohtelias muita kohtaan. Noudatan hyviä tapoja, ja kielenkäyttöni on asiallista.
 6. Kunnioitan toisten oikeuksia ja koskemattomuutta sekä huolehdin omalta osaltani kaikkien turvallisuudesta ja viihtyisyydestä koulussamme. En valokuvaa tai videokuvaa toista henkilöä ilman hänen lupaa, enkä julkaise kuvia ilman tämän henkilön lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.
 7. Ilmoitan koulun turvallisuuteen liittyvästä puutteesta/viasta heti koulun henkilökunnalle.

KURINPITO

Koulun kurinpitoa koskevat ohjeet löytyvät koulun opetussuunnitelmasta. Perusopetuslaissa säädetään kurinpito- ja ojentamiskeinoista, joita ovat mm. kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, kirjallinen varoitus, määräaikainen erottaminen, oppilaan määrääminen poistumaan/tekemään kotitehtävänsä, oppilaan siivousvelvoite ja oppilaan opetukseen osallistumisen evääminen. Lisäksi laissa mainitaan turvaamistoimenpiteinä mm. oppilaan poistaminen tilasta, esineiden ja aineiden haltuunotto, tavaroiden tarkastaminen sekä voimakeinojen käyttö.

Mikäli koulussa tai koulumatkalla tapahtuu häirintää, kiusaamista tai väkivaltaa on opettajalla ja rehtorilla velvollisuus ilmoittaa siitä aina molempien osapuolten huoltajille.

Luokat 0-6

 1. Koulumatkalla noudatan liikennesääntöjä ja hyviä tapoja.
 2. Polkupyörät, potkurit sekä liikuntavälineet laitan niille varatuille paikoille. Koulupäivän aikana en tarpeettomasti koske näihin välineisiin.
 3. En juokse käytävillä enkä melua, jotta en häiritse toisten työskentelyä. Annan työrauhan toisille oppilaille sekä opettajalle.
 4. Teen minulle annetut tehtävät tunnollisesti.
 5. En koske luvatta opetusvälineisiin (esim. soittimet, piirtoheittimet, ompelukoneet, liikuntavälineet yms.) En kulje hissillä ilman lupaa.
 6. Koulumme yhteistä omaisuutta käytän huolellisesti (tilat, kirjat, leikkivälineet yms.) Olen velvollinen korvaamaan tahallisesti aiheuttamani vahingon.
 7. Menen ulos välitunnille heti oppitunnin päätyttyä, ellei toisin ilmoiteta. En poistu luvatta välituntialueelta. Leikin vain luvallisia leikkejä ja tottelen valvojia.
 8. Tunnin alussa pysyttelen luokassa rauhallisesti.
 9. Koulupäivän päätyttyä lähden kotiin turhaan viivyttelemättä.
 10. En tuo kouluun tarpeettomasti rahaa, karkkia enkä koulunkäyntiä häiritseviä tavaroita. En käytä kännykkää luvatta koulun aikana. Koulu ei vastaa kännykän katoamisesta eikä vahingoittumisesta.
 11. Pulpetti, vaatteet ja reppu ovat yksityisomaisuutta, en koske muiden omaisuuteen ilman lupaa.
 12. Tupakanpoltto on kielletty.
 13. En kiusaa kavereitani koulussa enkä koulumatkalla. Käyttäydyn ystävällisesti ja kohteliaasti kaikkia kohtaan. Muistan siistin kielenkäytön.
 14. En kulje ulkojalkineissa sisätiloissa ja vien jalkineet niille varatuille paikoille.
 15. Ruokailen hyviä tapoja noudattaen.
 16. Säilytän tavaroita niille sovituilla paikoilla.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä