Päiväkoti Pirtti

Päiväkoti Pirtti

Päiväkotiyhdistys Pirtti ry ylläpitää Päiväkoti Pirttiä ja yhdistyksen toiminta on voittoa tavoittelematonta.
Pirtti on perustettu vuonna 1977.

Pirtissä on 48 hoitopaikkaa 1-6 vuotiaille lapsille ja se sijaitsee osoitteessa 
Telkänkatu 2.
Lapset on jaettu ikätason mukaisiin ryhmiin ja esikoululaiset toimivat omana ryhmänään.
Päiväkodissamme työskentelee päiväkodin johtaja,kolme lastentarhanopettajaa,neljä lastenhoitajaa sekä päiväkotiapulainen.
Lisäksi päiväkodissamme on sosionomi-ja lähihoitajaopiskelijoita.
Toiminnassamme painotamme luonto- ja ympäristökasvatusta.
Päiväkodin aukioloaika on ma-pe 6.30-17.00.