Marskin päiväkoti

Marskin päiväkoti

Marskin päiväkoti on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Mikkelin yhdistys ry:n omistama pieni yksityinen päiväkoti, joka sijaitsee Mikkelin keskustassa.
Päiväkoti tarjoaa laadukasta varhaiskasvatusta ja esiopetusta kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Kasvatustoiminnassa tuetaan ja edistetään jokaisen hoidossa olevan lapsen yksilöllistä hyvinvointia, jonka mahdollistaa luottamuksellinen vuorovaikutus perheiden kanssa huomioiden heidän erilaiset tarpeensa.

Päiväkodissamme on kaksi ryhmää. Eskariryhmä, jossa on tällä hetkellä 8 lasta ja 2-5-vuotiaiden ryhmä, jossa on 21 lasta. Toiminta tapahtuu pääasiassa ikään perustuvissa pienissä ryhmissä ( 2-5-vuotiaiden toiminta).

Päiväkodin sisätilojen remontti ja pihan peruskunnostus on tehty vuosina 2009-2014.

Marskin päiväkodissa on neljä opetus- ja kasvatushenkilöstöön kuuluvaa työntekijää: ryhmässä toimiva päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja ja kaksi lähihoitajaa. Henkilökuntaan kuuluu vielä emäntä, joka valmistaa monipuolista ja terveellistä ruokaa viiden viikon kiertävän listan mukaan päiväkodin omassa keittiössä.

Tervetuloa tutustumaan kodinomaiseen arkeemme!