Fanni

Fanni ja suuri tunnemöykky

Fanni-kirjat ja tunnekortit

Fanni-tunnetuokioiden tavoitteena mm. on pienryhmissä:

  • tunteisiin tutustuminen ja niiden nimeäminen
  • yhdessäolon tuoma ilo ja yhteisöllisyyden kokemuksen edistäminen
  • myönteisen ja sensitiivisen vuorovaikutuksen vahvistaminen niin lapsiryhmän jäsenten, kuin kasvattajien ja lasten välillä
  • lasten yksilöllinen huomioiminen sekä itsensä ainutlaatuiseksi tunteva lapsi, jonka läsnäolosta ja omasta riittävästä osallisuuden tasosta iloitaan.

Tuokiolla luetaan ennalta suunniteltu määrä aukeamia tai sivuja.

Jokaisella tuokiolla on struktuuri, jota noudatetaan jokaisella kokoontumiskerralla. Tuokioiden struktuurista huolimatta on hyvä muistaa että lapsiryhmä määrittää sisältöä siinä mielessä, että mikäli jostain tunteesta tulee pidempään keskustelua ja ajatustenvaihtoa – tällaiselle käsittelylle nimenomaan annetaan ja otetaan aikaa sekä tilaa tuokioiden sisällä.

Leikit ovat vuorovaikutusleikkejä ja niissä oleellisinta sekä tärkeintä on yhdessä tekeminen ja onnistumisen tunteen saaminen jokaiselle lapselle. Lapsiryhmän koosta ja vireystilasta riippuen valitaan yksi tai useampi leikki – kasvattaja havainnoi ja tekee päätöksen tuokion edetessä onko tavoitteet mielessä pitäen oleellista yksi leikki/tekeminen vai ottaa useampi.

VARAA tuokioille mukaan AINA erilaisia tunnekuvia joko ihmisten tai ”otusten” kasvoista, vuorovaikutustilanteista tms. Näin ne ovat apunasi tuokion keskusteluosuudessa, tilanteissa kun lapsiryhmästä herää keskustelua missä kohtaa tahansa tuokiota tai tulee konkreettinen tilanne jota käsitellä.

(HOIVA: Toteutettavissa oleva versio tunnetuokioille mikäli kasvattaja on perehtynyt vuorovaikutusleikkimenetelmään ja tietää tällaisen elementin merkityksen tässä kohtaa.

Hoiva-osuus on vapaavalintainen, mutta jos kasvattaja ottaa sen mukaan tuokioille, on suotavaa että se on mukana siinä tapauksessa jokaisella kerralla. Hoiva eli rasvaus perustuu vuorovaikutusleikkimenetelmään, jossa jokainen lapsi vuorollaan kokee kosketuksen ja hoivan merkityksen omassa pienessä hetkessään aikuisen kanssa.)

 

Fanni-kirjoissa on jokaisessa takaosassa lapsiryhmälle vinkkejä sekä ideoita, apukysymyksiä sekä konkreettisia toimintatuokioita tunteiden käsittelyyn.

Tätä materiaalia voi toteuttaa pienryhmissä arjessa näiden erillisten tuokioiden lisänä – esim. piirustustehtäviä tai tunnemittarin askartelua yms.

LIITTEISSÄ VANHEMMILLE/HUOLTAJILLE KOTIIN JAETTAVAA MATERIAALIA SOPIVASSA KOHTAA KIRJAN ETENEMISTÄ (Vanhempien ja huoltajien osallisuus – mikäli katsot sen tavoitteelliseksi ja toimivaksi tavaksi aktivoittaa ja osallistaa myös koteja tässä toiminnansisällössä).

Miten voin opettaa lapselle tunnetaitoja

Kuuntelemisen taito

Vuorovaikutusleikkejä kotiin

yms.

Tämä on vain yksi tapa käydä läpi Fanni-tunnemateriaalia ryhmässä - voit toteuttaa tunnekasvatusta kirjan pohjalta suoraan siitä löytyvällä materiaalilla, lapsiryhmäsi koosta sekä ikätasosta riippuen.

ESIMERKKITUOKIO

6. tuokioKuvitettu struktuuri käydään läpi lasten kanssa alussa –  
mitä tuokiolla tapahtuu ? ketä on paikalla – joku oma tervehdys vaihdellen joka kerta;

esim. kättely käsin, sormikoukku, läpsy, jalkapohjat vastakkain, posken silitys, nyrkit vastakkain, molemmat kämmenet vastakkain..

Miltä tuntuu (nallesta) fannista – alkulaulu (kielinuppu)
”Miltä tuntuu minusta ? Miltä tuntuu sinusta ? Miltä tuntuu Fannista ? Miltä tuntuu nyt ? Iloinen, iloinen, iloinen on Fanni…”
Lauluun voidaan valita joku käsittelyssä oleva tunne, tai laulaa joka kerta vaikkapa kolmea perustunnetta – ilo, suru, viha 

Luetaan sadusta aukeama 9.

Keskustellaan lasten kanssa mistä tulee hyvä mieli, mikä tekee iloiseksi, mitä on hauska tehdä yksin/yhdessä..

Leikit:
kuljetuksia eri tavoin; kaksi aikuista apuna – peitto, aikuisten tuoli (pyörät alla), kultatuolissa, kädet käsissä, aikuisen jalkaterien päällä. kuljetaan tilan eri osat läpi vuorotellen mutta yhdessä – että kaikki ovat samassa kohtaa menossa ja yhdessä mennään eteenpäin. 

Matkustettavissa kohteissa eri tunteet esillä; muistellaan ja nimetään ne ja kerrotaan miksi joskus voi tuntua siltä mitä kuvassa näkyy..

Lopuksi kulkemiset aikuisten yli ja ali – jäädään samalle peitolle odottelemaan -> kaikkien ollessa paikalla aletaan pienentää peittoa ja katsotaan miten pitkään mahdumme kaikki samalle peitolle seisomaan.

Yksi väsynyt elefantti marssi näin – loppulaululeikki

Palaute lapsiryhmältä

Palaute kysyttiin kaikilta lapsilta Fanni-kirjan tuokioille osallistumisen viimeisen 7. kerran jälkeen. Pääsääntöisesti palaute oli positiivista kaikilta osa-alueilta tuokioissa. Haastavinta oli todennäköisesti tunteista juttelu sekä mikäli leikit tai tekemiset ovat tuntuneet jotenkin vaikeilta.
Aikuisten palaute ja kokemukset ovat olleet myös positiivisia ja kokonaisuutta on pidetty toimivana.

Olisi mahtavaa jos tähän alle voisivat myös jakaa kokemuksia he, jotka ovat Fannia toteuttaneet miten tavoin tahansa !

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä