Tunne- ja vuorovaikutuskasvatuksen polku

Tunne- ja vuorovaikutuskasvatus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa


Tavoitteena Mikkelissä:
  • Toteuttaa tunne- ja vuorovaikutuskasvatusta säännöllisesti kaikissa ryhmissä
  • Käyttää kullekin ikäryhmälle sopivia toimintamuotoja
  • Kehittää tunnetaitokasvatusta lasten tarpeet huomioiden luontevaksi osaksi arkea sekä löytää sopivat tavat ottaa vanhemmat mukaan tunnetaitokasvatukseen
  • Luoda jokaisessa työyhteisössä yhteinen näkemys ja toimintatapa
  • Kouluttaa ja kouluttautua hyväksi havaittujen materiaalien ja menetelmien käyttöön sekä jakaa hyviä käytäntöjä päiväkotien kesken esim. pedagogisissa kahviloissa

Lapset, Poika, Tyttö, Leppäkerttu
 kuva: https://pixabay.com/