Koti ja Koulu -yhdistys

Toiminta

Vuodesta 1989 kodin ja koulun välistä yhteistyötä on Urpolan koulussa edistänyt Koti ja Koulu -yhdistys, jonka tarkoituksena on:

 

  • edistää oppilaiden, vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa
  • tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään
  • tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
  • toimia oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä.

Edellä mainittuja tarkoituksiaan yhdistys toteuttaa monin keinoin. Näkyvimpiä ja oppilaiden keskuudessa suosituimpia ovat erilaiset tapahtumat, joita järjestetään sekä kouluaikana että iltaisin. Koti ja Koulu -yhdistys pyrkii myös vaikuttamaan kaupungin koululaitosta koskeviin päätöksiin. Tavoitteena on turvata monipuolinen ja hyvä oppimisympäristö lapsille.

Yhdistyksen toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Perinteisiä tulonhankkimiskeinoja ovat olleet mm. puffetin pito koulun yhteisissä tapahtumissa. Kertyneet varat on käytetty oppilaiden hyväksi mm. hankkimalla välineitä välituntipeleihin.