Oppilaskunta

Oppilaskunta ja Koulutiimi

Kaikki Urpolan koulun oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan. Koulussamme valitaan luokkien edustajat oppilaskunnan hallitukseen eli Koulutiimiin. Luokilta 2 - 6 valitaan yksi tyttö ja yksi poika / luokka. Jokainen halukas oppilas voi asettua ehdokkaaksi. Hallituksen toimikausi on kaksi lukuvuotta.
Edustajan tehtäviin kuuluu oman koulun asioihin vaikuttaminen osallistumalla kokouksiin noin kerran kuukaudessa, oman luokan tiedottaminen kokouksessa päätetyistä asioista, oppilastoverien mielipiteiden kuuntelijan ja viestinviejän rooli, mahdollisuus osallistua Lasten parlamentin kokouksiin (5. luokkalaiset).