Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt:

  • Koulupäivänä ja koulumatkoilla on oppilaan käyttäydyttävä hyviä tapoja noudattaen. Oppilaan tulee toimia opettajan ja muun henkilökunnan ohjeiden mukaan.

  • Koulun tiloissa liikutaan rauhallisesti kävellen ja meluamatta.

  • Välitunnit vietetään koulun välituntialueilla. Koulun alueelta ei saa poistua koulupäivän aikana ilman lupaa.

  • Tapaturmista, esinevahingoista sekä kiusaamisesta on heti ilmoitettava koulun henkilökunnalle.

  • Koulun omaisuutta, kuten tablettitietokoneita, on käsiteltävä huolellisesti. Oppilas on vastuussa koulun tai toisen henkilön omaisuudelle aiheuttamastaan vahingosta. Koulu ei vastaa oppilaan kouluun tuomista arvoesineistä.

  • Jos oppilas tuo puhelimen kouluun, on se pidettävä äänettömänä koulupäivän aikana ja sen käyttö on kielletty koulun sisätiloissa ja välitunneilla ilman opettajan lupaa. Opettaja ohjeistaa puhelimen käytön erikseen, jos puhelinta käytetään opetuskäytössä.

  • Kouluun ei saa tuoda rulla- tai potkulautoja, rullaluistimia tai niihin verrattavia välineitä.

  • Kouluun pyöräilevien oppilaiden on käytettävä pyöräilykypärää.