Loma-anomus

Oppilaan vapautus koulutyöstä

Oppilaan huoltaja voi anoa lapselleen lomaa myös koulun loma-aikojen ulkopuolelle. Oppilaan oma opettaja voi myöntää lomaa kolmen (3) päivän ajalle, pidempien lomien anomukset käsittelee koulun rehtori.
Loma-anomuksen pohja löytyy alla olevasta linkistä:
Loma-anomus.pdf