Urpolan koulu

Urpolan koulu siirtyy syksyllä 2020 väistötiloihin

Urpolan koulun opetus siirtyy elokuussa 2020 väistötiloihin osoitteeseen Prikaatinkatu 3 50100 Mikkeli.
Opetustilat ovat ammattikorkeakoulun kampusalueella N-rakennuksessa (C-osa) sekä piha-alueen läheisyyteen pystytettävissä väistötiloissa. 

Kunnostus- ja asennustyöt tulevissa tiloissa ovat vielä kesken, mutta mikäli tilat valmistuvat aikataulussa, niin koulu aloitetaan 12.8. 2020 remontoidussa N-rakennuksessa sekä piha-alueen laitaan pystytetyissä väistötiloissa. Rakennusalue on rajattu ja alueella ei ole ulkopuolisten lupa liikkua. Myös Urpolan nykyisellä piha-alueella tehdään purkutöitä. Koulun pihaleikkivälineitä siirretään juhannuksen jälkeen tulevan koulun piha-alueelle. 

linkki kampusalueeseen

Tulevien ekaluokkalaisten tutustumispäivä peruuntuu koronaepidemian takia

Hyvät tulevat ekaluokkalaiset ja heidän huoltajansa!

Joudumme valitettavasti perumaan tuleville ekaluokkalaisille suunnatun tututumispäivän tältä keväältä. Peruminen johtuu koronaepidemiasta ja näin pyritään minimoimaan tartuntoja kevään 2020 aikana. Koulu lähettää kotiin toukokuussa kirjeen, jossa kerrotaan koulun aloittamisesta.

Yhteistyöterveisin Hanna-Kaisa Pylkkänen

Oppilashuolto poikkeustiloissa

Oppilaiden tukeminen poikkeusolojen aikana

Tänä keväänä olemme joutuneet uudenlaisten opiskeluhaasteiden eteen. Suurin osa oppilaista opiskelee etäopetuksessa kotona. Opettajat antavat tehtäviä wilman kautta ja ohjaavat opiskelua erilaisin etämenetelmin. Tämä kaikki vaatii uudenlaisia taitoja, sopeutumista ja kärsivällisyyttä. Näiden neljän viikon aikana olette oppineet paljon etäopiskelutaitoja. Eteen on varmaan tullut myös haastavia tilanteita ja usko omiin kykyihin on voinut olla kovilla.

Iloitaan onnistumisista, mutta ollaan itsellemme myös armeliaita ja myötämielisiä. Haastava aika nostaa pintaan monia kuormittavia asioita ja tilanteita. Tehdään parhamme ja tarvittaessa pyydetään tukijoukkoja apuun.
Yhteystietoja oppilaan ja perheen tueksi

KOULUN OMAT JOUKOT:

● rehtori Hanna-Kaisa Pylkkänen  044-794 2703

● varajohtaja Pertti Hotti 044-794 2834

● laaja-alainen erityisopettaja Kati Luukkonen 050 311 7299

 ● myös wilman kautta tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@sivistys.mikkeli.fi

 

ESSOTEN KOULUTIIMI:

● Koulukuraattori: Maria Merta maria.merta@essote.fi , p.040 674 2270

Yhteydenotto kuraattoriin tapahtuu puhelimitse tai wilman kautta, joko oppilaan itsensä tai huoltajan toimesta. Koulukuraattorit antavat psykososiaalista tukea pääsääntöisesti etäpalveluna joko puhelimitse tai Video Visit- yhteyden avulla. Harkinnan mukaan kuraattorit tapaavat myös yksittäisiä oppilaita, mikäli muut etäyhteydet eivät sovellu käytettäväksi. Voit olla yhteydessä kuraattoriin kaikissa niissä asioissa kuin ennenkin (tunteiden hallinnan vaikeudet, koulunkäynnit pulmat, kaverisuhteet, perhesuhteet).

  • Perheohjaaja: Heli Manninen 040 359 7373

Perheohjaajan tehtävänä on lapsen kehityksen tukeminen vanhemmuutta vahvistamalla. Yhteyttä voit ottaa esim. lapsen koulunkäynnin -ja vuorovaikutuksen haasteissa, erilaisissa muuttuneissa elämäntilanteissa sekä lapsen kehitykseen liittyvissä muutoksissa.  Toiminta on ennaltaehkäisevää matalankynnyksen palvelua.

 

  • Kouluterveydenhoitopalvelut poikkeusolojen aikana neuvolapuhelimessa 015 744 7744 arkisin klo 8-14 välillä

 

ESSOTEN PERHENEUVO:

Mikkelin Perheneuvon kautta saa ohjausta ja neuvontaa lapsiperhe-elämään liittyvissä kysymyksissä matalalla kynnyksellä:

Etelä-Savon Perheneuvo – Kaikkien lapsiperheiden tukena

Perheneuvo on ohjausta ja neuvontaa lapsiperheille. Perheneuvo on käytettävissä silloin, kun haluat keskustella elämäntilanteestasi, kysyä neuvoa tai vaihtoehtoja asiointiin ja arjen kysymyksiin liittyen. Perheneuvosta saat myös tietoa kuntasi tarjoamista mahdollisuuksista, tapahtumista ja palveluista lapsiperheille. Tärkeintä on kuulla ja kohdata perhe. Tarvittaessa Perheneuvo ohjaa ja neuvoo oikean palvelun perheellenne.

Perheneuvossa vastataan puheluihin soittoaikana ja sähköisiin yhteydenottoihin 1-3 arkipäivän aikana. Perheneuvotyötä voidaan toteuttaa esimerkiksi puhelimitse, sähköisesti ja kotikäynnillä. Perheneuvotyötä hoitavat kuntakohtaiset Perheneuvotyöntekijät. He ovat esimerkiksi perheohjaajia, terveydenhoitajia, perhetyöntekijöitä ja varhaiskasvatuksen ammattilaisia. Perheneuvotyössä perhe on aina oikeassa paikassa. Ei ole niin pientä tai suurta kysymystä, ettei sitä voisi Perheneuvosta kysyä!   Mikkelin Perheneuvo: puhelin 040 1294818 ma klo 13-15, ti 8-16, ke 16-18, to 8-16 ja pe 8-10 ja sähköinen yhteydenotto essote.perheneuvo.fi/

Muita valtakunnallisia tukea antavia toimijoita

  • Ensi- ja turvakotien liiton chatit

väkivaltaan, lapsiperheen erotilanteeseen, vauvan unipulmiin ja muihin vauvaperheen haasteisiin tai, kun päihteet aiheuttavat huolta.

https://ensijaturvakotienliitto.fi/tietoa-liitosta/nain-me-autamme/apua-verkossa/

 

 

 

TIETOKONEIDEN KANSSA PULMIA:

Mikkelin kaupungin sivistystoimi tarjoaa opintojen ajaksi oppilaille ja lukion opiskelijoille sähköpostin (Googlen Gmail) ja käyttäjätunnukset opintojen ajaksi. Tunnuksia tarvitaan normaalia enemmän koulun arjessa. Mikäli oppilaalla on ongelmia kirjautumisessa, tässä ohjeita ja tuen yhteystiedot:

Yhteydenottaminen oppilaan ja opiskelijan käyttäjätunnukset: tuki@sivistys.mikkeli.fi

Huoltajan Wilman-tunnukset: wilma@mikkeli.fi

Erittäin kiireellisissä tapauksissa voi ottaa puhelimitse yhteyttä seuraavasti:

Oppilaan /opiskelijan asiat:

Pekka Siiriäinen puh. 040 129 5069

Mari Jokiniemi puh. 040 129 5040

Huoltajien asiat:
Pelleri Makkonen puh. 044 794 5278

Koulun toiminta karanteenin jälkeen 13.5.2020 asti

Hyvät oppilaat ja huoltajat!

Hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13. toukokuuta 2020 asti.

Hallituksen linjaus perusopetuksen järjestelyistä on seuraava:
 
”Koulujen tilat suljetaan 13.4.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytetään. Opetus ja ohjaus järjestetään poikkeuksellisin opetusjärjestelyin. Kouluissa tehdään tarvittavat päätökset oppilaskohtaisista erityisjärjestelyistä.
Poikkeuksena kouluissa järjestetään kuitenkin esiopetus sekä perusopetuksen 1 - 3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. Järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.”
 
Ohjeita tuleville viikoille:
1. Opettajilta tulee ohjeet Wilmaan. Tehtävät näkyvät sekä oppilaiden että huoltajien Wilmassa. Jos oppilaan oppikirjat ovat vielä koululla, ne pitää hakea huomenna 18.3., jotta opiskelu kotona on mahdollista.
 
2. Kotona opiskeltavista asioista kokeet ja arviointi järjestetään sitten, kun opetus jatkuu koulussa. Isommille oppilaille voidaan antaa etäopiskelun aikana koetehtäviä, jotka palautetaan sähköisesti.
 
3. Opettajat ovat Wilman ja sähköpostin kautta tavoitettavissa lukujärjestyksen puitteissa.
Hanna-Kaisa Pylkkänen on tavoitettavissa virka-aikana wilman ja sähköpostin kautta tai puhelimitse numerosta 044 7942703.
 
4. Oppilaat pääsevät omaan Wilmaansa google-tunnuksilla, jos haluavat itse katsoa päivän tehtävät. Mikäli oppilas on unohtanut kirjautumiseen tarvittavat tunnukset, ilmoittakaa siitä opettajalle.

5. Oppilaan on mahdollista saada koululta käyttöönsä oppilaskone (Chromebook). Huoltaja hakee koneen ja allekirjoittaa samalla sopimuksen koneen käytöstä. Kone tarvitsee toimiakseen nettiyhteyden. Koneita on rajoitettu määrä, joten samaan perheeseen annetaan vain yksi kone. 

6. Koululla opiskelevien 1.-3.-luokkien oppilaiden koulupäivä on joka päivä klo 9-13. Koulupäivän aikana tarjotaan kouluruoka. 
 
Intoa ja rohkeutta etäopiskeluun. Koulun väki pyrkii auttamaan oppilaita ja vanhempia mahdollisuuksien mukaan.

Terveisin Hanna-Kaisa Pylkkänen

Urpolan koulu karanteenissa 16.3.2020 alkaen

Tiedotus Urpolan koulun oppilaille ja vanhemmille

Sunnuntai-iltana klo 22:30 on tehty linjaus, että Urpolan koulu tullaan maanantaina asettamaan kokonaisuudessaan karanteeniin. Opetusta ei enää järjestetä koululla, vaan kaikki oppilaat tullaan asettamaan karanteeniin. Oppilaat opiskelevat kotona wilmassa lähetettyjen ohjeiden mukaisesti.

Urpolan koululle tulevista oppilaista, jotka eivät ole ehtineet saada tietoa koulun sulkemisesta, huolehditaan maanantaina koulupäivän ajan ja heille tarjotaan kouluruoka. Koulutilat on sunnuntaina siivottu ja koululle tuleva henkilöstö ei ole ollut lähikontaktissa altistuneiden henkilöiden kanssa. Koulupäivän aikana toimitaan mahdollisuuksien mukaan ulkona ja turvaetäisyyksistä huolehditaan. Karanteenin kestosta tiedotetaan maanantaina 16.3.2020.

Valitettavasti tieto tulee näin myöhään, mutta sunnuntaina myöhäisillasta saatujen uusien tietojen johdosta on tähän ratkaisuun päädytty.

Näin pyritään turvaamaan kaikkien oppilaiden turvallisuus ja minimoimaan tartuntavaara.

Yhteistyöterveisin Hanna-Kaisa Pylkkänen

Tiedotteita ja ohjeita koronavirukseen liittyen

Tiedoksi oppilaan kotiväelle.

Kouluterveydenhuollon tehtävä on toteuttaa lakisääteisiä terveystarkastuksia koulun oppilaille. Kouluterveydenhuoltoon ei kuulu sairasvastaanotto. Mikäli lapsenne on sairaana, olkaa hyvä ja älkää ohjatko lastenne kouluterveydenhoitajalle. Sairaan lapsen hoitoon hakeutuminen tapahtuu päivystysavun kautta puh. 015-116117. Kiireettömissä tilanteissa voit olla yhteydessä terveysneuvoon puh. 015-211411.

 

Koronavirus tartuntoja on todettu laajasti ympäri Suomea. Mikäli epäilette Koronavirustartuntaa ja olette matkustanut epidemia-alueella (tarkista epidemia-alueet THL:n verkkosivuilta) ja sinulle/lapselle tulee äkillisen hengitystieinfektion oireita kuten kuumetta, yskää ja hengenahdistusta 14 vuorokauden kuluessa alueelta paluun jälkeen, toimi näin:

  • Soita päivystys apuun p. 015 116 117
  • Ole kotona, älä hakeudu hoitoon hyvinvointiasemalle tai päivystykseen ennen soittamista.
  • Kiinnitä huomiota käsihygieniaan, käytä nenäliinaa suusi ja nenäsi suojana yskiessäsi.

Lapset puhuvat koronasta, mitä aikuinen voi tehdä? Linkki MML sivuille (https://www.mll.fi/uutiset/lapset-puhuvat-koronasta-mita-aikuinen-voi-tehda/)

Mikäli tarvitset omalle työnantajallesi todistuksen sairaan lapsen hoitamisesta kotona, soita kouluterveydenhoitajalle. Kouluterveydenhoitaja voi haastattelun ja arvioinnin perusteella kirjoittaa puhelimitse todistuksen sairaanlapsen hoidontarpeesta. Todistuksen voi hakea kouluterveydenhoitajalta tai sovittaessa terveydenhoitaja voi postittaa todistuksen myös kotiin.

 

Mikäli lapsi sairastuu kesken koulupäivän, ja koronavirustartuntaa pidetään mahdollisena, tulee hänet hakea mahdollisimman pian pois koululta. Lapsi opastetaan erilliseen koulun rehtorin määrittämään tilaan odottamaan. Lapsi ei voi ohjautua kouluterveydenhoitajan vastaanotolle arvioitavaksi ja odottamaan.

 

Ystävällisesti

Noora Valjakka

Neuvola- ja perhepalveluesimies, oman tehtävän ohella koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluesimies

 

 

Mikkelin kaupungin koronatiedote varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiossa olevien lasten huoltajille

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen johdolle järjestettiin Essoten toimesta erillinen koronainfo skypen välityksellä tänään torstaina 12.3.2020. Lisäksi tässä ohjeistuksessa on otettu huomioon Suomen hallituksen tänään antamat ohjeet.

 

Jos epäilet koronavirustartuntaa lapsellasi?

Jos epäilet lapsellasi koronavirustartuntaa, ota yhteyttä Palveluapuun puhelimitse numeroon 116 117, josta saat ohjeistuksen jatkosta. Mikäli lapsellasi epäillään koronavirustartuntaa, toimi annetun ohjeistuksen mukaan ja ilmoita asiasta heti lapsesi koulu- tai varhaiskasvatuksen yksikköön.

 

Jos lapsi saapuu ulkomailta

Jos lapsesi saapuu ulkomailta (12.3.alkaen), terveydenhuolto suosittaa, että lapsi on kotihoidossa / poissa koulusta saapumisesta seuraavat 14 vuorokautta oireettomanakin. Tällaisessa tilanteessa opetusjärjestelyistä sovitaan oman koulun kanssa erikseen.

 

Kaupunki pyrkii turvaamaan palvelut myös poikkeustilanteissa

Normaalia varhaiskasvatusta, koulutyötä ja muuta toimintaa voidaan paikoitellen joutua järjestämään toisin koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Tällaisissa tapauksissa ohjeistus välitetään huoltajille Wilman ja/tai Daisyn kautta. Varmuuden vuoksi ohjeistetaan, että oppilas ottaa oppikirjansa kotiin ja kantaa mukanaan koulussa vain niitä kirjoja, joita kunakin päivänä tarvitsee. Näin varmistetaan, että oppilas voi edetä opinnoissaan kotona opiskellen poikkeustilanteissa.

Erityisesti nyt on hyvä muistaa, että flunssa- tai muissa oireissa ei tule mennä kouluun, harrastuksiin ja töihin.

Kaupunki seuraa koronavirustilannetta tiiviisti ja asiasta tiedotetaan lasten vanhempia. Ajantasaisen tiedon koronavirusepidemiasta Suomessa saat THL:n sivuilta: www.thl.fi

Mikkelin kaupunki / Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue

 

 

 

 

Koulun omat hiihtokilpailut

Urpolan koulussa hiihdettiin keskiviikkona 5.2.2020 koulun omat hiihtokilpailut. Moni motivoitunut 3.-6.-luokkalainen hiihtäjä lähti tänä talvena ensimmäisiä kertoja ladulle innokkaasti ja liikunnan riemua puhkuen.
8530B915-F314-4FDF-8738-EED23225E832.jpeg

Lucia-juhla

Urpolan koulun ykkösluokkalaiset esittivät perjantaina 13.12.2019 Lucia-kulkueen laulaen ja soittaen "Santa Lucia" -laulun. Tämän lisäksi esityksessä kerrottiin Lucia-neidon tarina.
B29C6FDA-AE3A-4E0F-AC3D-E199C4B15A21.jpeg

Itsenäisyyspäivä

Urpolan koulu kokoontui 5.12.2019 koulun pihalle kunnioittamaan Suomen itsenäisyyspäivää. Lipunnoston yhteydessä laulettiin Maamme-laulu. Lipunnostosta vastasivat koulumme kuudesluokkalaiset yhdessä talonmiehemme kanssa.
E9412603-95F4-485C-8C7F-F89CE60537C8.jpeg

Urpolan koulun sählyturnaus

Perjantaina 22.11.2019 järjestettiin koulussamme kerhotoimintana 4.-6. -luokkalaisten sählyturnaus. Jokaiselta luokalta turnaukseen osallistui kaksi joukkuetta.
Voiton tällä kertaa vei 6A-luokan ykkösjoukkue, joka voitti finaalissa 5B-luokan ykkösjoukkueen.
0F92D14E-31E2-455B-A499-F6D4DCB47043.jpeg2F0C8299-2EA8-4215-9779-C64640A6B1C0.jpeg

 

Jukureiden vierailu

Maanantaina 18.11.2019 koulullamme vieraili pelaajia Jukureiden edustusjoukkueesta. Liigapelaajat kertoivat omia kokemuksiaan koulun arjesta, sekä keskustelivat oppilaiden kanssa erilaisuudesta ja kiusaamisesta.
Vierailun lopussa oppilailla oli vielä mahdollisuus ottaa pelaajien kanssa yhteiskuvia ja saada mukaansa pelaajien nimikirjoitukset.
002E3EBD-2138-4F8F-A00D-73AD3A861C48.jpeg37684AE5-FE9C-41CA-97DB-FE37AF29681D.jpeg

Syyslaulajaiset

Perjantaina 18.10. Urpolan koululla vietettiin koko koulun yhteiset Syyslaulaujaiset. Laulajaisten yhteyteen olivat 3A-luokkalaiset suunnitelleet pieniä vihjeitä siitä, mikä laulu laulettaisiin seuraavaksi. Lisäksi 5A-luokka esitte japanilaista musiikkia ja 6B-luokka toimi "Charlie Brown" -kappaleessa esilaulu- ja soittajaryhmänä.

Urpolan koulun väki toivottaa kaikille mukavaa syyslomaa!
IMG_E5697.JPGIMG_E5699.JPGIMG_E5696.JPG

Kaupunginorkesterin vierailu

Torstaina 26.9.2019 koulumme sai arvokkaita vieraita, kun Mikkelin kaupunginorkesteri tuli esittelemään toimintaansa koulullemme. Orkesteri esitti muun muassa Mozartin ja Straussin kappaleita, sekä kertoi omasta työstään ja harjoittelustaan. Lisäksi saimme kuulla ääninäytteitä sähköviulusta, kontrabassosta ja alttoviulusta.
IMG_5567.JPGIMG_E5569.JPG

Koululaiset retkeilemässä

Viikolla 39 on Suomessa vietetty retkeilyviikkoa. Myös Urpolan koulussa on panostettu retkeilyyn, ja eri luokat ovat käyneet retkeilemässä ympäri Mikkeliä.

3. ja 4. -luokkalaiset kävivät tiistaina retkeilemässä Urpolan maastossa. Retkeen kuului muun muassa makkaranpaistoa ja luonnossa liikkumisen taitoja, sekä erilaisten kasvien tunnistamista. 
JSYW1729.JPGXJNC0719.JPG

Lukuvuosi alkaa torstaina 8.8.2019

Hyvät oppilaat ja vanhemmat!

Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta Urpolan koulussa. Koulu alkaa torstaina 8.8.2019 klo 9:00.

Kuljetusoppilaille tulee wilmaan tieto kuljetusaikatauluista maanantaina 5.8. Lisätietoa kuljetuksista on wilman tiedotteissa.

Olen laittanut oppilaiden lukujärjestykset näkyviin wilmaan, mutta opettajat saattavat vielä muokata niitä ja ryhmäjakoja, joten lopulliset työjärjestykset saatte sitten koulujen alkaessa.

Torstaina 8.8. koulu alkaa kaikilla klo 9:00 ja päättyy pääsääntöisesti lukujärjestyksen mukaisesti ( opetustunnit muilla kouluilla alkavat viikolla 33) . Iltapäivätoiminta 1. luokan oppilaille alkaa heti koulupäivän jälkeen klo 13 ja päättyy klo 16:30.

Torstain 8.8.2019 koulupäivän pituudet luokittain:

Luokat 1A, 1B, 2A ja 2B, 3A ja 3B sekä 4B: 9:00-13:00

Luokat 4A, 5A, 5B, 6A ja 6B: 9:00-14:00

Iltapäivätoiminnasta vastaa Mikkelin kamppailuinstituutti, vastuuohjaajana Timo Mikkola (puhelin 044 3410059)
- iltapäivätoiminta alkaa heti, kun oppilaan oppitunnit päättyvät ja on päivittäin klo 16:30 asti jokaisena koulupäivänä

Yhteistyöterveisin

Hanna-Kaisa Pylkkänen

"Kutoset vs henkilökunta" -pesispeli

Perjantaina 31.5. satoi vettä ulkona, joten perinteinen "kutoset vs henkilökunta" -pesispeli jouduttiin siirtämään sisätiloihin. Koulun saliin saatiinkin tiivis tunnelma, kun oppilaat kerääntyivät salin reunoille ja lavalle seuraamaan jännittävää tunnelipesäpalloa. Ottelussa pelattiin kaksi vuoroparia, joissa toisessa pelasi henkilökunta ja 6A, ja toisessa henkilökunta ja 6B.
Tiukan taistelun jälkeen lopputilanne näytti yhtä juoksua enemmän henkilökunnalle.
IMG_5025.jpegIMG_5009.jpegIMG_5023.jpegIMG_5043.jpegIMG_5045.jpeg

Mitalisadetta Urpolaan koululaisten yleisurheilukisoista

Tiistaina 28.5. kisailtiin Mikkelin Urheilupuistossa koulujenväliset yleisurheilukisat.
Koulumme osallistujat saivat menestystä monessa lajissa:
3lk Juuso Haimakainen 1. 60m pikajuoksu
3lk Juuso Tiimonen 2. pituushyppy
3lk Veikka Lahikainen 3. 1000m juoksu
5lk Simo Huotelin 2. korkeushyppy
6lk Sohvi Mäkelä 2. korkeushyppy
6lk Vladislava Baranova 3. korkeushyppy
Kaikki tulokset on luettavissa täältä.
:center small

Urpolan koulun jalisturnaus

Torstaina 16.5. pelattiin Urpolan koulun oma jalkapalloturnaus Urpolan tekonurmella. Turnaus järjestettiin koulumme 3.-6. -luokkien välillä.
Mestariksi turnauksessa palkittiin 5A-luokka, joka voitti finaalissa 6B-luokan. Turnauksen "fair play" -joukkue päätettiin turnauksen tuomareiden kesken, ja kriteereinä pidettiin iloista ilmapiiriä joukkueen kesken, sekä toisten oppilaiden kannustusta. Fair play -joukkueeksi valikoitui tänä vuonna 3A-luokka.
c1c3e407-be05-4e56-b265-26cacb18a1a3.jpg

Vapputapahtuma Urpolan koululla

Tiistaina 30.4. Urpolan koululla vietettiin yhteistä vapputapahtumaa. Urpolan oppilaskunta, Team Urpo, oli järjestänyt koululaisille Talent-kilpailun, johon saivat kaikki halukkaat esiintyjät osallistua. Palkintoja ei jaettu, vaan tavoitteena oli pitää hauskaa yhdessä ja nauttia monipuolisista esityksistä. Oppilaat esittivät mm. tanssia, voimistelua, laulua, soittoa ja vitsejä.

Talent-tapahtuman yhteydessä järjestettiin myös tanssiaiset, joihin jokainen luokka-aste oli valmistellut oman tanssinsa. Tanssit olivat peräisni eri puolilta maailmaa, mm. Yhdysvalloista ja Israelista. 
IMG_E4845.JPGIMG_E4849.JPGIMG_E4859.JPGIMG_E4854.JPG

3.-4. luokkalaisten sählyturnaus

Perjantaina 29.3. koulussamme pelattiin 3.-4. luokkalaisten sählyturnaus. Kerhotoimintana järjestetty turnaus keräsi koulumme saliin lukuisia oppilaita, ja vauhdikasta peliä nähtiin jokaisessa luokkien välisessä kamppailussa.
Turnauksen sijoitukset ratkesivat seuraavasti:
1. 4A
2. 4B/2
3. 3B

MEVT1503.JPG

Arvaa kenen kirja -kisa

Viikolla 11 järjestettiin Urpolan koulussa "Arvaa kenen kirja" niminen kilpailu. Osa koulun henkilökunnasta oli tuonut kouluun näytille omia lapsuuden ajan lempikirjojaan. Jokaisessa kirjassa oli lyhyt kuvaus kirjan sisällöstä ja lukijasta. Oppilaiden tehtävänä oli arvata, kenelle henkilökunnan jäsenelle kirjat kuuluivat.
Tiistaina 19.3. koitti jännittävä päivänavaus, jossa kirjojen omistajat ja kilpailun voittajat paljastettiin. Voiton veivät 5B-luokan oppilaat Himmi Iivanainen sekä Ada Pihlajamaa pistein 9/14. Kolmanneksi parhaan tuloksen sai 4B-luokan Eeva Partio. Kilpailun voittajat saivat uudet nuortenkirjat.
NKSX3704.JPG

1.-2. luokkalaisten hiihtokilpailut

Maanantaina 11.3. hiihdettiin Urpolan koulussa 1.-2. luokkalaisten hiihtokilpailut. Matkana kilpailussa oli hiihtää Urpolan lammen rantaa noin 1km pituinen matka.
Tulokset nähtävissä alla:
1.lk pojat
1. Eerik Minkkinen
2. Leo Linsen
3. Eino Kirjalainen
Lisäksi kilpailuun osallistuivat: Elmeri Hirvilammi, Aaron Murakas ja Jacob Blay

1.lk tytöt
1. Ellen Hänninen
2. Abak Anyuan
3. Sohvi Toljonen
Lisäksi kilpailuun osallistuivat: Kamilla Mikhaylova, Elvi Tasapuro, Aura Montonen ja Aida Savisalo

2.lk pojat
1. Iivari Varpunen
2. Santeri Kuva
3. Sami Tissari
Lisäksi kilpailuun osallistuivat: Lenni Ruponen, Kosti Karttunen, Daniel Skott ja Juho Kirjalainen

2.lk tytöt
1. Vilja Jouhkimo
2. Aino Kahilainen
3. Viola Karhu
Lisäksi kilpailuun osallistuivat: Ronja Immonen, Siiri Asikainen, Neea Härkönen, Milla Kinnunen, Taika Turunen, Maiva Jaro ja Inas Frindi
JJRD0998.JPGMRVR5444.JPG

Vanhojen tanssit

Perjantaina vierailivat Mikkelin lukion 2. vuosikurssilaiset koulullamme ja esittivät meille neljä vanhojentanssikappaletta.
IMG_4520.JPGIMG_4522.JPGeae8c09f-3ab7-41cc-a3b2-71471cfcb57c.jpg

Ystävänpäivän toimintaa

Torstaina vietettiin Urpolan koulussa ystävänpäivää. Ykkösluokkalaiset olivat valmistelleet koko koululle ystävä -teemaisen päivänavauksen, jossa palkittiin myös 3.-6. -luokkalaisten hiihtokilpailuissa menestyneet oppilaat. Lisäksi koulumme 5B järjesti kanttiinin, jossa oli myynnissä berliinimunkkeja ja mehua.fullsizeoutput_e82.jpeg

Urpolan koulun hiihtokilpailut

Urpolan koulussa hiihdettiin 3.-6. -luokkalaisten hiihtokilpailut tiistaina 5.2.2019. Oppilaat hiihtivät kauniissa säässä Urpolan pururadalla 2,5 kilometriä. 
IMG_4351.JPG
Sarjojen tulokset:
3.lk tytöt
1. Aino Kivikoski 
2. Helmi Kääriäinen
3. Alma Laitakari
Lisäksi kilpailuun osallistuivat: Ilona Makkonen, Hertta Rummukainen, Ellen Romppanen, Susanna Muinonen

3.lk pojat
1. Juuso Haimakainen 
2. Juuso Timonen
3. Veikka Lahikainen

4.lk tytöt
1. Aada Pulkkinen
2. Eeva Partio
3. Anuyuan Ashveitwai
Lisäksi kilpailuun osallistuivat: Ninni Puikkonen, Lisa Saarinen ja Kerttu Lajunen

4.lk pojat
1. Jehki Kelho
2. Eetu Timonen
3. Mohseni Zeinolabeddin
Lisäksi kilpailuun osallistuivat: Pentti Laitakari, Severi Kuutti, Justus Mynttinen, Jami Lehtonen, Niilo Noponen, Eelis Ripatti ja Eemeli Kuusenhako

5.lk tytöt
1. Vilja Kämäräinen
2. Eveliina Lehtonen
3. Katriina Pekonen
Lisäksi kilpailuun osallistuivat: Venla Häkli, Ronja Matilainen ja Miriam Blay

5.lk pojat
1. Eetu Hänninen
2. Jere Immonen
3. Robert Eriksson
Lisäksi kilpailuun osallistuivat: Juuso Pitkänen, Niilo Kirjalainen Leevi Auvinen, Marko Saarinen, Aarne Varpunen ja Alrick Anenou.

6.lk tytöt
1. Oona Kauppinen
2. Sohvi Mäkelä
3. Maisa Letonsaari

Jukurit kouluvierailulla

Mikkelin Jukureiden pelaajat kävivät koulullamme kouluvierailulla keskiviikkona 30.1.2019. Vierailun tavoitteena oli puhua oppilaille kiusaamisesta. Keskustelun päätteeksi oppilaat saivat kysyä pelaajilta erilaisia kysymyksiä. Vierailu päättyi yhteiskuviin ja nimmareiden jakoon, sekä yhteisiin pihaleikkeihin.
Pelaajat näyttivät kiusaamista koskevan videon ennen omia puheenvuorojaan. Video löytyy täältä.

fullsizeoutput_e7f.jpeg

Koulutulokkaiden ilmoittautuminen

KOULUTULOKKAALLE JA HÄNEN HUOLTAJILLEEN

 Lapsenne koulunkäynti alkaa elokuun 8. päivänä 2019. Tähän liittyen kasvatus- ja opetuslautakunta ilmoittaa Teille seuraavaa: 1. luokalle tulevat oppilaat on sijoitettu oppilasalueen kouluihin väestötiedoista 15.11.2018 saadun osoitetiedon perusteella. 

Kouluun ilmoittautuminen 11.1.2019 mennessä.

 Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu pääsääntöisesti Wilman kautta. Kouluun ilmoittautumisen voi huoltajan puolesta suorittaa muukin henkilö. Kouluun ja iltapäivätoimintaan voi ilmoittautua osoitteessa https://wilma.mikkeli.fi. Ilmoittautuminen on käytössä 5. - 11.1.2019. Mikäli ilmoittautuminen Wilman kautta ei ole mahdollista, ilmoittautumislomakkeen voi toimittaa koulun kansliaan 11.1.2019 mennessä.

Tunnuksen aktivointikoodi on kirjeen liitteenä. Tunnukset jäävät voimaan ilmoittautumisen jälkeenkin, joten pääsette tutustumaan koulun toimintaan, tiedotteisiin ja käytäntöihin jo ennen koulun alkua. Koulu voi käyttää Wilmaa yhteydenpitoon kanssanne jo kevään aikana.

Huomatkaa, että tunnukset on tarkoitettu vain huoltajan käyttöön. HUOM! Mikäli lapsenne on jo esiopetuksessa ja teillä on hänelle jo aiemmin aktivoidut tunnukset, käyttäkää niitä. Lähetetyt tunnukset voitte hävittää.

 Kaupunki järjestää yllämainittuun kouluun maksuttoman koulukuljetuksen ilman erillistä hakemusta, kun koulumatkan pituus on yli 3 km. Harkinnanvaraista koulukuljetusta voi hakea 19.4.2019 mennessä perustelluista syistä koulumatkan pituuden, vaarallisuuden ja/tai asiantuntijan (lääkäri, psykologi) lausunnon perusteella. https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/opetus-ja-koulutus/perusopetus/koulumatkat-koulukuljetus Määräaikana saapuneet koulukuljetushakemukset pyritään käsittelemään ennen koulujen alkua. Myöhemmin saapuneet hakemukset käsitellään syyslukukauden aikana.

 Mikäli haluatte, että lapsenne aloittaa koulunkäynnin jossakin muussa koulussa kuin lähikoulussa, teidän tulee ilmoittaa asiasta lähikoulun rehtorille ja jättää koulunvaihtoa koskeva kirjallinen anomus haettavaan kouluun 11.1.2019 mennessä. Oppilaat sijoitetaan muuhun kouluun, mikäli vapaita paikkoja on, koulumatkan pituuden mukaisessa järjestyksessä lähtien lyhyemmän koulumatkan omaavista. Kuljetuskustannukset tässä tapauksessa maksaa huoltaja. Koulujen rehtoreille varataan mahdollisuus siirtää tarvittaessa osa oppilaista toiseen kouluun, mikäli opetustilojen riittävyys ja/tai oppilasryhmien koko sitä edellyttävät.

 Urpolan koulun tutustumispäivä on 3.5.2019 klo 9-12.

 TERVETULOA ALOITTAMAAN KOULUTYÖ!

Mikkelin kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta

 Seija Manninen

kasvatus- ja opetusjohtaja

4. -luokkalaisten itsenäisyyspäiväjuhla

Keskiviikkona 5.12. järjestettiin kaikille Mikkelin nelosluokkalaisille yhteinen vastaanotto Mikkelin Mikaelissa. Tapahtumassa nelosluokkalaiset pääsivät yhdessä juhlimaan 101-vuotiasta Suomea. Koulustamme juhliin osallistuivat sekä 4A, että 4B luokka. Nelosluokkalaisia vastaanottamassa konserttitalo Mikaelissa olivat kapunginjohtaja Timo Halonen sekä kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Manninen.
4B lähdössä Mikaeliin

Heijastindisko

Urpolan koulussa vietettiin viikoilla 46-48 heijastinviikkoja. Team Urpon jäsenet tarkkailivat ja pitivät kirjaa oman luokkansa heijastimien käytöstä. Tavoitteena oli, että jokaisella oppilaalla olisi joka päivä heijastin yllään. 
Perjantaina 30.11. heijastinviikot huipentuivat koko koulun yhteiseen heijastindiskoon. Diskossa soi oppilaiden toivomat kappaleet, ja Team Urpo järjesti muun muassa limboa, vanteen pyöritystä ja tietovisaa. Disko oli palkinto kaikille luokille heijastimien aktiivisesta käytöstä.
JuontajatTeam UrpoHeijastindisko

Joulumyyjäiset

Urpolan koululla järjestettiin torstaina 29.11. koulun perinteiset Joulumyyjäiset. Myyjäisissä koulumme luokat saivat myydä tuotteita keräten varoja luokkien luokkaretkiin ja muihin tarpeisiin. Lisäksi koulumme 5A ja 5B -luokat järjestivät arpajaiset ja pitivät kahvilaa.
Koulumme täyttyi nopeasti ihmisistä, ja myyjäiset olivat kaikille luokille tuotteliaat. Koulumme oppilaat kiittävät lämpimästi kaikkia tapahtumaan osallistuneita!
TonttutyttöTonttupoika

6.luokkalaisten perinteinen piparkakkutalokerho

Torstaina 22.11. pidettiin Urpolan koululla perinteinen 6.luokkalaisten piparkakkutalokerho. Kerhossa oppilaat saivat suunnitella ja toteuttaa haluamansa piparkakkutalon. Upeita tuotoksia on nähtävissä kuvien muodossa.
IMG_0603.JPGIMG_0610.JPGIMG_0612.JPGIMG_0604.JPGIMG_0609.JPG

5.-6. -luokkalaisten sählyturnaus

Perjantaina 16.11. pelattiin Urpolan koululla oman koulun 5.-6. -luokkalaisten sählyturnaus. Turnaus pelattiin kerhotoimintana, ja jokainen luokka sai ilmoittautua siihen halutessaan. 
Turnaukseen osallistui seuraavat viisi joukkuetta: 5A Mailaykät, 5A Pörrit, 5B, 6A ja 6B. Kaikki joukkueet pelasivat toisiaan vastaan, ja voittajaksi turnauksessa ylsi 5A:n Mailaykät.
IMG_0045.JPGIMG_0040.JPG

3.-4. -luokkalaisten sählyturnaus

Keskiviikkona 14.11. järjestettiin Mikkelissä Saimaa Stadiumilla 3. ja 4. -luokkalaisille sählyturnaus. Urpolan koulusta kolmosluokkalaisten turnaukseen osallistui yksi joukkue, joka sai vastaansa Kalevankaan koulun, Lähemäen koulun, sekä Päämajakoulun.
Nelosluokkalaisten turnaukseen osallistui Urpolan koulusta kaksi joukkuetta. Urpola 4a pelasi Päämajakoulua, Kalevankankaan koulua ja Otavan koulua vastaan. Urpola 4b pelasi puolestaan Kalevankankaan a ja b -joukkuetta, sekä Rantakylän koulun joukkuetta vastaan.
Iloista ja energistä meininkiä näkyi myös keskiviikkona Saimaa Stadiumilla, jossa jokainen oppilas yritti parhaansa ja kannusti joukkuettaan hyvässä hengessä.
3. ja 4. -luokkalaisten sählyturnaus

2. -luokkalaisten sählyturnaus

Tiistaina 13.11. pelattiin Saimaa Stadiumilla kakkosluokkalaisten sählyturnaus. Urpolan koululta turnaukseen osallistui yksi joukkue, joka koostui sekä 2A:n, että 2B:n oppilaista. Joukkue pelasi turnauksessa yhteensä 3 ottelua, joissa vastassa olivat Otava1, Lähemäki ja Otava2.
Iloista mieltä riitti jokaiseen peliin, ja pelaajat taistelivat urheasti toisiaan kannustaen!
Urpolan 2.-luokkalaisten joukkue
IMG_0015.JPGIMG_0029.JPGIMG_0011.JPG

Lyhtylenkki

Koti ja koulu -yhdistyksen järjestämä Lyhtylenkki onnistui hyvin haastavasta säästä huolimatta. Mobiililaitteella pelattavaan Seppo-peliin osallistui 25 joukkuetta, joista kolme parasta palkittiin pelin päätyttyä. Onnittelut vielä Ykäklaani, Koka ja Pöllöt hienosta suorituksesta!
Sade ei lannistanut makkaranpaistajia pihanuotioilla ja mokkapalojen ostajistakin taisi kertyä jonkinmoinen jono ala-aulaan. 
Kiitos kaikille mukana olleille, erityisesti järjestelyissä auttaneille! Kyllä oli hyvä fiilis lähteä syysloman viettoon. 
IMG_1741.JPG

Syksy-teemaviikko

1.-2. luokissa on tällä viikolla vietetty syksy-teemaviikkoa. Tänään vietimme koko päivän ulkona metsässä ja Mikael-koulun pihalla retkeillen ja yhdessä touhuten. 
IMG_1774.JPG

Juoksuviestikarnevaalit Urskissa

Torstaina 13.9. järjestettiin Mikkelissä koulujenväliset juoksuviestikarnevaalit. Urskissa olikin sankoin joukoin koululaisia ympäri Mikkeliä niin juoksemassa, kuin kannustamassakin iloisesti.

Urpolan koululta osallistui joukkueita jokaiseen alakoululaisille järjestettyyn sarjaan. Sukkulaviestien lisäksi tänä vuonna juostiin ruotsalaisviesti, jossa Urpolan koulun 5.-6. -luokkalaiset tytöt sijoittuivat hienosti hopealle. Tiukkoja kisoja käytiin myös muissa sarjoissa, ja kaikki tulokset on nähtävissä täältä.

IMG_6483.JPGIMG_6484.JPG

Moovit -kerho! alkoi Urpolan koululla

Etelä-Savon Urheiluopiston Taidemoovit -kerho pyörähti käyntiin Urpolan koululla viime tiistaina 4.6. Kerho kokosi piloottikerralleen paljon innokkaita koululaisia kokeilemaan tanssia, parkouria, sirkusta ja akrobatiaa. Viikoittain järjestettävässä kerhossa kokeillaan edellä mainittuja lajeja vuorotellen osaavien ohjaajien opettamana.

Moovit1.jpgMoovit 2.jpg