Seppo-peli

Seppo-peli

Seppo on selaimella toimiva ohjelma, jonka avulla voidaan luontevasti tuoda mobiiliteknologia osaksi oppituntia. Tämän päivän trendisanoja opetuksessa ovat muun muassa pelillisyys, kokemuksellisuus, ilmiöpohjainen oppiminen, tiimityöskentely, ongelmanratkaisutaidot, luovuus sekä toiminnallinen oppiminen. Parhaimmillaan Seppo-peli tavoittaa tämän kaiken.

1) Valitse oppimisympäristö
Pelissä voidaan liikua esimerkiksi koulun tiloissa, kaupungin keskustassa tai luokkaretkikohteessa. Pelilautana toimii valitun alueen kartta.
2) Luo tehtävät
Opettaja luo peliin tehtävät, joita oppilaat ratkovat ryhmissä mobiililaitteita käyttäen.
3) Johda peliä
Pelin aikana opettaja ohjaa pelin kulkua, arvioi joukkueilta tulevia vastauksia ja antaa vastauksista reaaliaikaista palautetta. Saadut pisteet ja yhdessä tekeminen innostavat eteenpäin.

Lue lisää: http://www.seppo.io/etusivu/

Tutustu koulume tekemiin pelikokeiluhin

Liitteet:

Seppo
Seppo