Projektit ja hankkeet

2018-19

Koulumme hankkeita ja projekteja lukuvuonna 2018-19
 • Uusi Koulu  
1. Fyysiset tilat; kalustus ja välineet palvelevat hyvää oppimista (resurssit) 2. Opetus ja opetusjärjestelyt; toimintakulttuuri uusissa puitteissa, laaja-alainen osaaminen ja arviointi uuden opetussuunnitelman mukaisesti 3. Digitaaliset oppimis- ja opetusratkaisut
 • OPH:n kehittämiskouluverkostossa jatketaan (opettajien osaamisen kehittäminen, monipuoliset opetusmenetelmät)
 • Yhteistyö Kansalliskirjaston kanssa; digitaalisen materiaalin käyttö (kaikki halukkaat)
 • Liikkumisen kehittäminen; kaikki liikkuu, uuden koulun piha toimivaksi, välituntiliikunta, koulupäivän liikunnallistaminen (liikuntatiimi)
 •  Yhteistyö musiikkiopiston kanssa jatkuu /Juha Lindbohm
 •  Urheiluakatemia yhteistyö 7.-9.-luokat jatkuu
 •  Yritysyhteistyön kehittäminen/ Nuori yrittäjä- ja HundrED -hankkeet (Leena Saavalainen, Alla Miller, Matias Haukkala)
 •  MiniMikkeli-hanke 6.-luokat, oman koulun yritysmessut 6.-lk mahdollisesti
 •  StarT- hankkeessa jatketaan, monitieteistä toimintakulttuuria kaikille ikätasoille
 •  Mikkelin kaupungin Kulttuuripolku ohjelman mukaisesti
 •  My Way- projekti yläkouluun, vahvistetaan ryhmäytymistä, luokkahenkeä ja hyvää opiskeluilmapiiriä oppilaiden keskuudessa (Leena Saavalainen)
 •  Oppilashuolenpito; Hyvinvoiva oppilas ja työyhteisö (Hanne Lahtinen)
 •  Aktiivinen uusi neuvottelukunta koulun toimintaa ja kodin ja koulun välistä yhteistyötä tukemassa. Lähtökohtana kaupungin uusi strategia.
 •  Oppilaskunnan ja tukioppilaiden toimintaa tuetaan; oppilaiden vastuun ja osallisuuden kehittäminen