Neuvottelukunta

2017-2020

Mikkelin kaupungin sivistystoimen toimintasäännön kohdan 5.2.4. mukaan kodin ja koulun yhteistyön edistämistä ja koulun kehittämistä varten kullakin koululla on neuvottelukunta. Sen tehtävänä on toimialansa mukaan:

– toimia yhteistyölinkkinä työelämään ja tässä tarkoituksessa tuoda oppilaitoksen opetustyöhön ja opetussuunnitelmiin työelämän näkemykset ja kannanotot

– toimia koulun ja kodin välisen yhteistyön edistäjänä, ja osallistua koulun kehittämistyöhön

– antaa koulun toimintaan liittyviä lausuntoja ja tehdä esityksiä

Arvoisa Rantakylän yhtenäiskoulun oppilaan kotiväki,

Koulun neuvottelukunnan tarkoituksena on edistää kodin ja koulun yhteistyötä. Neuvottelukunta toimii yhteistyölinkkinä työelämään, osallistuu koulun kehittämistyöhön ja antaa koulun toimintaan liittyviä lausuntoja sekä tekee näihin liittyviä esityksiä.

Kuluvana lukuvuonna toimintamme teemoina ovat yhteisöllisyys ja turvallisuus.

Neuvottelukunnan kokoonpano 2017-2020 (henkilökohtainen varajäsen suluissa):

Jarkko Kosonen, pj. jarkko.kosonen@gmail.com, p. 044 594 5893 (Arto Sormunen)

Tuire Auru, siht. tuireauru@hotmail.com (Maarit Randelin)

Tero Lallukka varapj. tero@lallukka.com, p. 0400 491 754 (Mikko Laukkanen)

Ville Rantala, ville.rantala@live.fi, p. 050 528 7733 (Jouni Salmi)

Carina Calenius, carina_calenius@hotmail.com (Niina Lukkarinen)

Pälvi Reponen, palvi.reponen2@gmail.com (Jukka Papinkivi)

Heidi Waris, heidi.waris@fimnet.fi (Jussi Kokkonen)

Toni Ruhanen, oppilaskunnan edustaja (Meeri Kurttila)

Satu Sormunen, opettajajäsen, satu.sormunen@edu.mikkeli.fi (Päivi Marjuaho)

Outi Nyberg, henkilökunnan edustaja (Laura Matinen, laura.matinen@edu.mikkeli.fi)

Nuorisovaltuuston nimeämä edustaja

Hanne Lahtinen, rehtori, neuvottelukunnan pysyvä asiantuntijajäsen.

Neuvottelukunnan toiminnan tavoitteiksi määrittelimme lukuvuodelle 2018-2019
- Neuvottelukunta pyrkii aktivoimaan huoltajia, ottamaan kantaa ja tukemaan rohkeasti koulun kehittämistä ja muuta toimintaa.
- Tuetaan yhteisöllisyyden ja turvallisuuden kehittymistä Rantakylän yhtenäiskoulussa ja Rantakylän taajamassa
- Neuvottelukunta tukee kouluremontin etenemistä tehtyjen suunnitelmien pohjalta. Koulussa työskenteleville lapsille, nuorille ja aikuisille pitää taata turvallinen ja toimiva työskentelyympäristö vaikka kaupungin talous onkin tiukalla.
- Neuvottelukunta auttaa koulua löytämään Rantakylän alueelta yrittäjät, jotka ovat kiinnostuneita tekemään koulun kanssa yhteistyötä.
- Kannustetaan huoltajia osallistumaan ja tuomaan oma osaamisensa esimerkiksi monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen.
- Neuvottelukunta edustaa vanhempia arvopohjan työstämisessä, oppimisen ilo, kunnioitus ja välittäminen, vastuu ja yhdessä oppiminen lukuvuoden 2018-19 aikana.
- Aktivoidaan vanhempia tulemaan koululle kertomaan ja esittelemään omaa työtään esim. yläkoulun OPO-tunneille. 

Aiemmin tekemäämme vaikuttamistyötä
Kirjoitimme viime vuonna Puheenvuoro-kirjoituksen Länsi-Savo -lehteen ja lähestyimme kirjelmällä kaupungin virkamiehiä sekä poliitikkoja kouluremontin, kalustamisen ja pihan rakentamisen edellyttämien resurssien turvaamiseksi – tehdään kerralla kunnolla ja suunnitelmanmukaisesti loppuun asti.

Puheenvuoro: Rantakylän yhtenäiskoululaiset odottavat nyt varmuutta siitä, että uudisrakennus ja vanhan saneeraus tehdään kunnolla loppuun asti

https://lansi-savo.fi/mielipide/puheenvuorot/e3cb909d-cd70-4999-9a88-d2d4138d8d93

Olemme edelleen olleet yhteydessä kaupungin suuntaan, koulun kalustamiseen, opetusvälineistöön ja ICT-tekniikkaan vuonna 2018 tarvittavan määrärahan varmistamiseksi kaupungin talousarviossa. Koulun remontin on tarkoitus valmistua kokonaisuudessaan vuoden 2018 loppuun mennessä ja sen käyttöön ottaminen edellyttää aiemmin jo hyväksyttyjen kaluste- ja välinehankintojen tekemistä ensi vuoden aikana.

Neuvottelukunnan kokousten pöytäkirjat ovat luettavissa koulun nettisivuilla, https://peda.net/mikkeli/perusopetus/rantakyla/neuvottelukunta2. Seuraattehan myös Rantakylän Yhtenäiskoulua Facebookissa, tiedotamme neuvottelukunnan toiminnasta koulun Facebook-sivun kautta. Neuvottelukunnan viestintää voi seurata aihetunnisteella #nkrantakylanyhtenaiskoulu

Tehtävänämme on toimia yhteistyötahona kotien ja koulun välillä. Haluamme hoitaa tuon roolimme hyvin.

Osallistumme koulun tilaisuuksiin sekä tapahtumiin ja meihin voi ottaa yhteyttä milloin tahansa. Jos ette satu tuntemaan ketään neuvottelukunnan jäsenistä, vastamme mielellämme kysymyksiin ja koemme etuoikeudeksi viedä asioitanne eteenpäin neuvottelukunnan kautta.

Hyvää kouluvuotta oppilaille, oppilaiden perheille ja huoltajille sekä koulun henkilökunnalle!