Vanhempainyhdistys Itu ry

Itun hallituksen kokous/järjestäytymiskokous pöytäkirja 29.11.2016

RAHULAN KOULUN Esityslista/pöytäkirja 29.11.2016

VANHEMPAINYHDISTYS ITU ry

aika: 29.11.2016

paikka: Rahulan koulu

KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1§ KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05.

2§ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3§ PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, ÄÄNTENLASKIJOIDEN SEKÄ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Sihteeriksi valittiin Tomi Ukkonen

 • Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin: Annukka Kiiskinen, Mikko Kankainen

4§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan

5§ YHDISTYKSEN VUOSIKERTOMUS KAUDELTA 2016-7

 • Puheenjohtaja luki toimintakertomuksen liite 1.

6§ YHDISTYKSEN TILIT JA

TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO KAUDELTA 2016-17

 • Sari Lappalainen luki yhdistyksen tilitiedot ja Puheenjohtaja tilintarkastajien lausunnon

7§ TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE

Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus

8§ VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016-17

Toimintasuunnitelman tiivistelmä:

 • Päätettiin hakea rahankeräyslupaa yhdistykselle
 • Tuetaan koulun laskettelutapahtumaa Tornimäellä
 • Osallistutaan koulun kevätretken kustannuksiin
 • Osallistutaan NONS:n talvitapahtuman järjestelyihin
 • Lahjoitetaan stipendit ja hymypoika sekä hymytyttöpatsaiden kustannuksiin
 • Järjestetään tai tuetaan muita tapahtumia mahdollisuuksien mukaan

9§ VAHVISTETAAN TALOUSARVIO KAUDELLE 2016-17

Vahvistettiin suuntaa-antava talousarvio

10§ ITU ry:n HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA KAUDELLE 2016-17

Uusina valittiin: Tuomo Metsävuori, Annukka Kiiskinen,

Vanhoina jatkavat: Sari Lappalainen, Timo Korhonen, Tomi Ukkonen, Aki

Hyötyläinen, Mikko Kankainen

Varajäseniksi valittiin: Hanna Hyvärinen

11§ TILINTARKASTAJIEN JA VARATILINTARKASTAJIEN VALINTA KAUDELLE 2016-17

 • Tilintarkastajiksi valittiin: Marjo Hyötyläinen, Katja Hämäläinen

varalle : Jari Toivonen, Juha Halinen

12§ MUUT ASIAT

Pohdittiin keinoja varainhankkimiseen ja vanhempien saamiseksi mukaan

tapahtumien yms. järjestämiseen

 • Keskustelimme suojalasien hankkimisesta koulun salibandya ja pihapelejä varten

-Jatkettiin järjestäytymiskokouksen asioilla suoraan kokouksen päätteeksi

13§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 • Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.15

Järjestäytymiskokous –pöytäkirja 29.11.2016 klo 19.00

1§ Puheenjohtajan valinta

Aki Hyötyläinen jatkaa yksimielisesti puheenjohtajana

2§ Talousvastaavan valinta

Sari Lappalainen jatkaa talousvastaavana

3§ Sihteerin valinta

Tomi Ukkonen jatkaa sihteerinä

4§ Varainhankinta

Varainhankinta keskitetään keväälle. Suunnitellaan huolella ja toteutetaan 1-2 myyntikampanjaa kevään aikana.