Vakuutukset

Vakuutukset

Kaupunki on vakuuttanut oppilaat Protector Forsikring ASA:ssa. Tapaturmavakuutusnumero on 706786-1. Koulu ilmoittaa tapaturmista sähköisesti suoraan vakuutusyhtiölle.

 

Vakuutukset ovat voimassa

- koulumatkoilla

- opetustunneilla

- välitunneilla

- koulujen urheilutilaisuuksissa, retkillä, opintokäynneillä

- ulkomaille tehdyissä matkoissa

- tet-harjoittelussa

Em. tapauksissa vakuutus korvaa kaikki lääkärikustannukset ja lääkärin määräämät hoidot ja lääkkeet vakuutusehtojen mukaisesti.

Vakuutukset eivät ole voimassa

- poistuttaessa omille asioille koulun alueelta ruoka-, vapaa- ja välitunneilla

- poistuttaessa omille asioille luokkaretki, opintoretki ym. matkojen aikana ellei siitä ole mainintaa matkasuunnitelmassa

Vakuutus ei korvaa

- sairauden ja rasituksen vähitellen aiheuttamaa vammaa

- oppilaan omaisuudelle tapahtuneita vahinkoja (poikkeuksena koulutapaturman yhteydessä särkyneet silmälasit, jos tapaturma on vaatinut lääkärinhoitoa).

- matkatavaroita

Koulutapaturmasta aiheutuneiden kustannusten korvaus

Huoltajat voivat ilmoittaa kuluista vakuutusyhtiö Protector Forsikring ASA:lle sähköisesti osoitteeseen: https://www.protectorvakuutus.fi. Kuluista voi ilmoittaa myös postitse . Ilmoitukseen tarvitaan seuraavat tiedot:

* Korvauksen saajan nimi, henkilötunnus, osoite, pankkitilinumero sekä puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
* Vahingoittuneen nimi ja vahinkotunnus (sen saa Anja Kotilaiselta)
* Tositteet maksetuista kuluista

Ilmoituksen voi lähettää osoitteeseen: Korvauspalvelu, Protector Vakuutus, Kalevankatu 13 a 2, 00100 Helsinki

Vakuutusten yhteyshenkilö on toimistosihteeri Anja Kotilainen, puh. 044 794 2405, anja.kotilainen@mikkeli.fi.