Poissaolot

Poissaolot

Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. (Perusopetuslaki 35 §)

Oppilaan ennakolta tiedettävään poissaoloon koulusta tulee pyytää lupa. Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää oppilaan oma luokanopettaja ja pidempiin poissaoloihin rehtori. Ylimääräistä lomaa on anottava kirjallisesti eril­lisellä anomuk­sella, joita saa luokanopettajal­ta. Lomake löytyy Wilmasta sekä koulun nettisivulta kohdasta Lomakkeet.

Milloin lupaa ei ole ennalta voitu pyytää (esim. sairastumiset), on oppilaan huoltaja velvollinen mahdollisimman pian, samana päivänä, ilmoittamaan poissaolosta oppilaan omalle luokanopettajalle. Opetuksesta poissaoloon pätevät oppilailla täysin samat syyt kuin aikuisilla työstä poissaoloon.