Kouluruokailu

Kouluruokailu

Alakoulujen ruokalistat

Kouluruokailu on osa oppi­lashuol­toa ja samalla se on osa koulun kasva­tusta ja opetusta. Kouluruokailun päätavoitteena on ylläpi­tää oppilaan terveyttä ja työtehoa. Keskimäärin kolmannes päivän ravin­nontarpeesta turvaa nämä päätavoitteet ja kouluaterian katsotaan sisäl­tävän 1/3 päivän ravinnontarpeesta. Kouluruokailun tulee täydentää koululaisen kotona nauttimaa ruokaa, ohjata terveelliseen ravitsemuk­seen, kehittää ruoka- ja makutottumuksia ja opettaa ruokailutapoja. Erityisruokavalio tarjo­taan sitä tarvit­seville oppilaille. Ruokavalio valmis­te­taan vain kouluterveydenhoitajan keittiölle antaman ilmoituk­sen perusteella. Oppilaan itsensä tulee huo­lehtia ruokava­lionsa nou­dattami­sesta ja olla yhteydessä asiasta ruokalahenki­lö­kuntaan. Koulujen ruokalistan suunnittelee ruokapalvelupäällikkö yhdessä keit­tiöpäällikön kanssa viideksi viikoksi ja se ilmoitetaan viikoittain leh­des­sä. Mikäli vanhemmilla ja/tai oppilailla on kouluruokailuun liittyviä kysymyksiä­, he voivat ottaa yhteyttä oman koulunsa keittiöhenkilökuntaan tai palveluesimies Manne Peltoseen p. 040 129 4231.