Päämajakoulun historia

MIKKELIN KANSAKOULU (1872 - 1931)

Mikkelin kaupungin kansakoulu vihittiin käyttöön 2.9.1872 ja koulumme on vanhimpia Mikkelin kouluja. Koulu aloitti toimintansa Aleksanterinkadulla, nykyisen Savilahdenkadun ja Maaherrankadun kulmassa ns. Laitisen kulmassa olevassa puutalossa, jonka kaupunki osti kouluksi. Koulussa aloitti 49 oppilasta. Varsinaiset ensimmäiset kouluksi suunnitellut ja rakennetut puiset koulurakennukset saatiin vuonna 1889 Savilahdenkadun varrelle. Nämä rakennukset ovat edelleen Mikkelin kaupunkikuvassa. Oppilasmäärä kasvoi ja hyvin pian puukoulu alkoi käydä ahtaaksi. Uusi kivinen koulurakennus valmistui koulun tontin toiseen reunaan vuonna 1902. Kivirakennusta laajennettiin vielä vuosina 1911 ja 1937.

MIKKELIN KESKUSKANSAKOULU ( 1931 - 1974)

Kun kansakouluja rakennettiin muuallekin kaupunkiin tai paremminkin niitä liitettiin kaupungin koulutoimeen esikaupunkialueiden Mikkeliin liittämisen yhteydessä (mm. v. 1931 Linnamäki [lakkautettiin v. 1936], Lähemäki, Rouhiala), erotettiin koulumme muista Mikkelin kansakouluista nimittämällä sitä virallisesti Mikkelin keskuskansakouluksi.

KESKUSKOULU (1974 - 1992)

Peruskoulun myötä 1.8.1974 kansakoulujärjestelmä lakkasi ja peruskoulu tuli tilalle. Siinä vaiheessa koulumme nimi muuttui jälleen ja nimestä tippui sana 'kansa' pois. Näin koulustamme tuli silloin Keskuskoulu tai virallisesti tuohon aikaan kuuluva nimi oli Keskuskoulun ala-aste.

PÄÄMAJAKOULU (1992 -> )

Vuonna 1992 perinteitä kunnioittaaksemme vaihdoimme kaupunginvaltuuston myötävaikutuksella nimen Päämajakouluksi, sillä koulumme toimi viime sotien aikana vv. 1939 - 1945 Suomen armeijan ja marsalkka Mannerheimin päämajana. Konkreettisena muistona näiltä ajoilta koulullamme toimi 4.6.1974 avattu Päämajamuseo, joka toimii omana koulusta erillisenä yksikkönä eikä ole kuulunut opetustoimen alaisuuteen.
Elokuussa 2013 koulun toiminta siirtyi Otto Mannisenkadulle entisen Yhteiskoulun tiloihin joissa toiminta jatkuu edelleen. Kiinteistö remontoitiin täysin ja muutettiin alakouluksi sopivaksi. Remontti valmistui vuonna 2016.