Historia

Päämajakoulun historia

MIKKELIN KANSAKOULU (1889 -> )

Päämajakoulu on Mikkelin kaupungin vanhimpia kouluja. Koulullamme on historiansa aikana ollut useita nimiä. Ensimmäinen v. 1872 Mikkeliin perustettu kansakoulu (jonka perinteen jatkaja Päämajakoulu itse asiassa on) toimi aluksi useissa eri toimipisteissä ja vasta v. 1889 otettiin käyttöön syksyllä valmistunut puurakennus. Tällöin koulumme nimi oli Mikkelin kansakoulu. Koulumme käytössä ollut kivinen päärakennus valmistui koulukäyttöön syksyksi 1902. Pidämme vuotta 1889 nykyisen koulumme aloitusvuotena.

MIKKELIN KESKUSKANSAKOULU ( -> 1974)

Kun kansakouluja rakennettiin muuallekin kaupunkiin tai paremminkin niitä liitettiin kaupungin koulutoimeen esikaupunkialueiden Mikkeliin liittämisen yhteydessä (mm. v. 1931 Linnamäki [lakkautettiin v. 1936], Lähemäki, Rouhiala), erotettiin koulumme muista Mikkelin kansakouluista nimittämällä sitä virallisesti Mikkelin keskuskansakouluksi.

KESKUSKOULU (1974 -> 1992)

Peruskoulun myötä 1.8.1974 kansakoulujärjestelmä lakkasi ja peruskoulu tuli tilalle. Siinä vaiheessa koulumme nimi muuttui jälleen ja nimestä tippui sana 'kansa' pois. Näin koulustamme tuli silloin Keskuskoulu tai virallisesti tuohon aikaan kuuluva nimi oli Keskuskoulun ala-aste.

PÄÄMAJAKOULU (1992 -> )

Vuonna 1992 perinteitä kunnioittaaksemme vaihdoimme kaupunginvaltuuston myötävaikutuksella nimen Päämajakouluksi, sillä koulumme toimi viime sotien aikana vv. 1939 - 1945 Suomen armeijan ja marsalkka Mannerheimin päämajana. Konkreettisena muistona näiltä ajoilta koulullamme toimi 4.6.1974 avattu Päämajamuseo, joka toimii omana koulusta erillisenä yksikkönä eikä ole kuulunut opetustoimen alaisuuteen.
Elokuussa 2013 koulun toiminta siirtyi Otto Mannisenkadulle entisen Yhteiskoulun tiloihin joissa toiminta jatkuu edelleen.