Olkkolan koulu

Lukuvuosi alkaa torstaina 8.8.2019

Hyvät oppilaat ja vanhemmat!

Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta Olkkolan koulussa. Koulu alkaa torstaina 8.8.2019 klo 9:00.

Kuljetusoppilaille tulee wilmaan tieto kuljetusaikatauluista maanantaina 5.8. Lisätietoa kuljetuksista on wilman tiedotteissa.

Olen laittanut oppilaiden lukujärjestykset näkyviin wilmaan, mutta opettajat saattavat vielä muokata niitä ja ryhmäjakoja, joten lopulliset työjärjestykset saatte sitten koulujen alkaessa.

Torstaina 8.8. koulu alkaa kaikilla klo 9:00 ja päättyy lukujärjestyksen mukaisesti.

Torstain 8.8.2019 koulupäivän pituudet luokittain:

1.-2. luokka 9:00-13:00

3.-4. luokka 9:00-14:00

5-6 luokat 9:00-13:00

Yhteistyöterveisin

Hanna-Kaisa Pylkkänen

Tulevien ekaluokkalaisten tutustumispäivä Olkkolassa

Hei tulevat Olkkolan koulun ekaluokkalaiset ja vanhemmat!

Olkkolan k
oulun tutustumispäivä on 10.5.2019 klo 9:00-11:30. Pääsette tutustumaan tulevaan opettajaan, kouluun ja tuleviin luokkakavereihin. Vanhemmille on omaa ohjelmaa 9-10. Oppilaat ja vanhemmat saavat ruokailla koululla tutustumisen jälkeen.

 TERVETULOA ALOITTAMAAN KOULUTYÖ!

Koulutulokkaiden ilmoittautuminen on alkanut

KOULUTULOKKAALLE JA HÄNEN HUOLTAJILLEEN

 Lapsenne koulunkäynti alkaa elokuun 8. päivänä 2019. Tähän liittyen kasvatus- ja opetuslautakunta ilmoittaa Teille seuraavaa: 1. luokalle tulevat oppilaat on sijoitettu oppilasalueen kouluihin väestötiedoista 15.11.2018 saadun osoitetiedon perusteella. 

Kouluun ilmoittautuminen 11.1.2019 mennessä.

 Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu pääsääntöisesti Wilman kautta. Kouluun ilmoittautumisen voi huoltajan puolesta suorittaa muukin henkilö. Kouluun ja iltapäivätoimintaan voi ilmoittautua osoitteessa https://wilma.mikkeli.fi. Ilmoittautuminen on käytössä 5. - 11.1.2019. Mikäli ilmoittautuminen Wilman kautta ei ole mahdollista, ilmoittautumislomakkeen voi toimittaa koulun kansliaan 11.1.2019 mennessä.

Tunnuksen aktivointikoodi on kirjeen liitteenä. Tunnukset jäävät voimaan ilmoittautumisen jälkeenkin, joten pääsette tutustumaan koulun toimintaan, tiedotteisiin ja käytäntöihin jo ennen koulun alkua. Koulu voi käyttää Wilmaa yhteydenpitoon kanssanne jo kevään aikana.

Huomatkaa, että tunnukset on tarkoitettu vain huoltajan käyttöön. HUOM! Mikäli lapsenne on jo esiopetuksessa ja teillä on hänelle jo aiemmin aktivoidut tunnukset, käyttäkää niitä. Lähetetyt tunnukset voitte hävittää.

 Kaupunki järjestää yllämainittuun kouluun maksuttoman koulukuljetuksen ilman erillistä hakemusta, kun koulumatkan pituus on yli 3 km. Harkinnanvaraista koulukuljetusta voi hakea 19.4.2019 mennessä perustelluista syistä koulumatkan pituuden, vaarallisuuden ja/tai asiantuntijan (lääkäri, psykologi) lausunnon perusteella. https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/opetus-ja-koulutus/perusopetus/koulumatkat-koulukuljetus Määräaikana saapuneet koulukuljetushakemukset pyritään käsittelemään ennen koulujen alkua. Myöhemmin saapuneet hakemukset käsitellään syyslukukauden aikana.

 Mikäli haluatte, että lapsenne aloittaa koulunkäynnin jossakin muussa koulussa kuin lähikoulussa, teidän tulee ilmoittaa asiasta lähikoulun rehtorille ja jättää koulunvaihtoa koskeva kirjallinen anomus haettavaan kouluun 11.1.2019 mennessä. Oppilaat sijoitetaan muuhun kouluun, mikäli vapaita paikkoja on, koulumatkan pituuden mukaisessa järjestyksessä lähtien lyhyemmän koulumatkan omaavista. Kuljetuskustannukset tässä tapauksessa maksaa huoltaja. Koulujen rehtoreille varataan mahdollisuus siirtää tarvittaessa osa oppilaista toiseen kouluun, mikäli opetustilojen riittävyys ja/tai oppilasryhmien koko sitä edellyttävät.

Olkkolan koulun tutustumispäivä on 10.5.2019 klo 9:00-11:30.

 TERVETULOA ALOITTAMAAN KOULUTYÖ!

Mikkelin kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta

 Seija Manninen

kasvatus- ja opetusjohtaja

Lukuvuosi 2018-2019

Uusi lukuvuosi alkaa maanantaina 13.8.2018 klo 9:00.

Opetusryhmät ja opettajat
1-2 luokat Kati Partanen
3-4 luokat Leena Tiusanen
5-6 luokat Anssi Kirjalainen

tuntiopettaja Anna-Leena Siitari
erityisopettaja Sanna Hannus

Työjärjestykset ovat nähtävissä wilmassa. Koulupäivien alkamis- ja päättymisajat pitävät paikkansa, mutta oppituntien sijoituksiin voi tulla vielä muutoksia.

Yhteistyöterveisin

Hanna-Kaisa Pylkkänen
rehtori

puhelin 044 7942703
sähköposti hanna-kaisa.pylkkanen@mikkeli.fi