Mikkelin perusopetuksen opetussuunnitelma (1.8.2016 alkaen)

Ajankohtaista OPS-asiaa

Arviointi uudistuu

Mikkelin perusopetuksen OPS-ohjausryhmä kokoontui 30.9.-1.10. työseminaariin. Teemana oli arviointi.
KARVI (kansallinen koulutuksen arviointikeskus) on lähettänyt kunnille kyselyn arvioinnista.
Samaan aikaan OPH on tehnyt muutoksia opetussuunnitelman arviointilukuun (luku 6). Luonnos on tällä hetkellä lausunnolla ja luettavissa OPH:n sivuilla.

"Opetushallitus valmistelee parhaillaan täsmennyksiä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) lukuun 6 Oppimisen arviointi. Jotta opetussuunnitelman perusteet luvun 6 osalta palvelisivat parhaalla mahdollisella tavalla kouluissa ja kunnissa tehtävää paikallista oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointityötä, toivomme näkemyksiänne ja kommenttejanne luvun 6 luonnoksesta.

Palautteen myötä Opetushallitus jatkaa luvun 6 valmistelua siten, että se saadaan julkaistua vuodenvaihteessa. Täsmennetty luku 6 otetaan käyttöön kouluissa 1.8.2020.

Verkkokommentointi on kaikille avoin. Kommentointiin osallistuminen antaa mahdollisuuden esimerkiksi oman kouluyhteisön yhteiseen arvioinnin pohdintaan. Vastaajana voivat olla opettajat, rehtorit, opetustoimen hallinnon asiantuntijat, huoltajat, oppilaat, opiskelijat ja muut perusopetuksessa olevan oppilaan arvioinnin kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt tai tahot.

Voit vastata kaikkiin kysymyksiin tai vain osaan kysymyksistä. Vastaamisen voi keskeyttää ja jatkaa myöhemmin.

Verkkokommentointi on avoinna 16.9.-18.10.2019. "

Tässä linkki luvun 6 Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi -luonnokseen.

https://link.webropolsurveys.com/S/3853668DC4F09B65

Ohjausryhmän huomioita uudistusluonnoksesta:

  • Numeroarvointi 4lk:lta alkaen pakolliseksi lv.todistukseen
  • Sanallinen tai numeerinen 1-3 lk:lla (paikallisesti päätettävä)
  • Kaikki oppiaineet arvioitava 1 lk:lta alkaen
  • Arvioinnin dokumentoinnin velvoitus
  • Todistusmalleja ja todistusmerkintöjä täsmennetty

Lukuvuoden 2019-2020 OPS-muutoksia

Uusi opetussuunnitelma on nyt käytössä kaikilla perusopetuksen vuosiluokilla.

Varhennettu kielen opiskelu alkaa tänä lukuvuonna kaikissa Suomen kouluissa. Mikkelissä opiskellaan A1-kielenä englantia 1. vuosiluokasta alkaen.

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi kesäkuussa uudistuneen kielten opetussuunnitelman.