Moision koulu

Koulutulokkaiden ilmoittautuminen on alkanut

KOULUTULOKKAALLE JA HÄNEN HUOLTAJILLEEN

 Lapsenne koulunkäynti alkaa elokuun 8. päivänä 2019. Tähän liittyen kasvatus- ja opetuslautakunta ilmoittaa Teille seuraavaa: 1. luokalle tulevat oppilaat on sijoitettu oppilasalueen kouluihin väestötiedoista 15.11.2018 saadun osoitetiedon perusteella. 

Kouluun ilmoittautuminen 11.1.2019 mennessä.

 Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu pääsääntöisesti Wilman kautta. Kouluun ilmoittautumisen voi huoltajan puolesta suorittaa muukin henkilö. Kouluun ja iltapäivätoimintaan voi ilmoittautua osoitteessa https://wilma.mikkeli.fi. Ilmoittautuminen on käytössä 5. - 11.1.2019. Mikäli ilmoittautuminen Wilman kautta ei ole mahdollista, ilmoittautumislomakkeen voi toimittaa koulun kansliaan 11.1.2019 mennessä.

Tunnuksen aktivointikoodi on kirjeen liitteenä. Tunnukset jäävät voimaan ilmoittautumisen jälkeenkin, joten pääsette tutustumaan koulun toimintaan, tiedotteisiin ja käytäntöihin jo ennen koulun alkua. Koulu voi käyttää Wilmaa yhteydenpitoon kanssanne jo kevään aikana.

Huomatkaa, että tunnukset on tarkoitettu vain huoltajan käyttöön. HUOM! Mikäli lapsenne on jo esiopetuksessa ja teillä on hänelle jo aiemmin aktivoidut tunnukset, käyttäkää niitä. Lähetetyt tunnukset voitte hävittää.

 Kaupunki järjestää yllämainittuun kouluun maksuttoman koulukuljetuksen ilman erillistä hakemusta, kun koulumatkan pituus on yli 3 km. Harkinnanvaraista koulukuljetusta voi hakea 19.4.2019 mennessä perustelluista syistä koulumatkan pituuden, vaarallisuuden ja/tai asiantuntijan (lääkäri, psykologi) lausunnon perusteella. https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/opetus-ja-koulutus/perusopetus/koulumatkat-koulukuljetus Määräaikana saapuneet koulukuljetushakemukset pyritään käsittelemään ennen koulujen alkua. Myöhemmin saapuneet hakemukset käsitellään syyslukukauden aikana.

 Mikäli haluatte, että lapsenne aloittaa koulunkäynnin jossakin muussa koulussa kuin lähikoulussa, teidän tulee ilmoittaa asiasta lähikoulun rehtorille ja jättää koulunvaihtoa koskeva kirjallinen anomus haettavaan kouluun 11.1.2019 mennessä. Oppilaat sijoitetaan muuhun kouluun, mikäli vapaita paikkoja on, koulumatkan pituuden mukaisessa järjestyksessä lähtien lyhyemmän koulumatkan omaavista. Kuljetuskustannukset tässä tapauksessa maksaa huoltaja. Koulujen rehtoreille varataan mahdollisuus siirtää tarvittaessa osa oppilaista toiseen kouluun, mikäli opetustilojen riittävyys ja/tai oppilasryhmien koko sitä edellyttävät.

 Moision koulun tutustumispäivä on 2.5.2019 klo 9-11.

 TERVETULOA ALOITTAMAAN KOULUTYÖ!

Mikkelin kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta

 Seija Manninen

kasvatus- ja opetusjohtaja

Tervetuloa!

Lukuvuosi 2018-2019 luokat ja opettajat

1A Suvi-Anna Leskinen

1B Laura Heinonen

2A Eija Lahtinen

3A Pekka Heikkinen

4A Leena Teinilä

4B Anne Heiskanen

5A Elsi Heimonen-Kerkelä

6A Juha-Matti Neuvonen, varajohtaja puh. 0401295031

6B Hanna Paso

tuntiopettaja englannin kielessä Mirka Hotti

erityisopettaja Sanna Hannus

koulunkäyntiavustajat: Susanna Huovinen, Minna Marttinen ja kaksi muuta avustajaa, jotka työskentelevät 1A- ja 6A -luokilla


päiväkakkarat.jpg

Lukuvuosi 2018-2019

Luokat ja opettajat lukuvuonna 2018-2019

1A Suvi-Anna Leskinen
1B Laura Heinonen
2A Eija Lahtinen
3A Pekka Heikkinen
4A Leena Teinilä
5A Elsi Heimonen-Kerkelä
6A Juha-Matti Neuvonen, varajohtaja puh. 0401295031
6B Hanna Paso
4B Anne Heiskanen

erityisopettaja Sanna Hannus
tuntiopettaja
tuntiopettaja (englanti) Mirka Hotti 

Koulunkäyntiavustajat:
Susanna Huovinen, Minna Marttinen ja Tuija Kokkonen

Muu henkilöstö:
koulusihteeri Pelleri Makkonen
talonmies 
ruokapalveluvastaava Päivi Piekäinen

Koulun iltapäivätoiminnasta vastaa Etelä-Savon liikunta. Moision iltapäiväkerhossa ohjaajina toimivat Harri Taskinen & Sari Mäkinen. Puhelin 044-3410062 ja sähköposti moisio@esliikunta.fi.

Koulun tiloissa toimii Tuukkalan päiväkodin esikouluryhmä
Lastentarhanopettajat Kimmo Kurki ja Ilona Reponen sekä lastenhoitaja Katja Ihonen
Moision koulun esiopetusryhmä p. 044 794 2664

Yhteistyöterveisin

Hanna-Kaisa Pylkkänen

Moision koulu, rehtori

puhelin: 044 7942703

sähköposti: hanna-kaisa.pylkkanen@mikkeli.fi