Mikkelin lyseon koulu

Kuvaus

Mikkelin Lyseon koulu sijaitsee keskellä kaupunkia lähellä palvelu- ja liikuntapaikkoja ja on kaupungin itäisen oppilasalueen lähikoulu.
Viime vuosina tehtyjen remonttien jälkeen koulun tilat ovat toimivat ja hyvässä kunnossa. Oppilaita koulussamme on lukuvuonna 2018-19 noin 460 ja henkilökuntaa lähes 50 henkeä.
Mikkelin Lyseon kouluun kuuluu myös Moision sairaala-alueella toimiva yläkoululaisten sairaalaopetuksen yksikkö.


Koulun erityispiirteitä


Mikkelin Lyseon koulussa opiskellaan riittävät tiedot ja taidot jatko-opintoja ja oppilaan tulevaisuutta ajatellen.

Koulumme haluaa tukea nuorten oikeutta omaan kasvuun yhteistyössä kodin kanssa. Turvalliset rajat ja rehellisyys tukevat tätä tavoitetta.

Koulumme kehittämishankkeet ja arkinen työskentely tähtäävät oppilaiden osallisuuden, turvallisuuden ja viihtyvyyden lisäämiseen. Viime vuosina on panostettu oppilaiden välituntiaktiviteettien lisäämiseen niin ulkona kuin sisälläkin. Tärkeä osa kouluviihtyvyyden edistämistä ja kiusaamisen ehkäisyä ovat aktiivisesti toimivat tukioppilaat ja oppilaskunnan edustajat.